Javne nabavke

DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je, kao Društvo u 100% državnom vlasništvu, obveznik Zakona o javnim nabavkama.

DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je kadrovski osposobljeno za sprovođenje postupaka javnih nabavki shodno pravilima međunarodnih finansijskih institucija kakve su Svjetska banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Abu Dabi fond za razvoj i sl. Takođe Društvo je u prethodnom periodu pripremalo i implementiralo veći broj ugovora za nabavku roba, usluga i izvođenje radova baziranih na FIDIC principima ugovaranja.

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane nadležnog državnog organa za politiku javnih nabavki, kao i uvjerenja izdata od strane Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za obavljanje postupaka nabavki shodno pravilima tih međunarodnih institucija.

Shodno Zakonu, oglasi i tenderi, kao i dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN).

Oglasi i tenderska dokumentacija za postupke nabavki koji se sprovode po pravilima Evropske benke za obnovu i razvoj, objavljuju se na Portalu za nabavke EBRD (ECEPP).

Postupci nabavke:

Nabavka usluga snimanja, montiranja i distribucije video i foto priloga
Servis hlorne stanice na rezervoaru “Đurmani”
Održavanje štampač/skener/fotokopir aparata
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije