Organizacija Društva

Kabinet direktora

E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me

Miladin Radović – Savjetnik za odnose sa državnim organima,
E-mail: miladin.radovic@regionalnivodovod.me

Saša Radulović – Savjetnik za saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama
E-mail: mr.cetinje@gmail.com

PR služba

Snežana Đurović
E-mail: snezana.djurovic@regionalnivodovod.me

Tehnički sektor

Ivan Špadijer
E-mail: ivan.spadijer@regionalnivodovod.me

Sektor za pravne i administrativne poslove

Vladimir Ružičić
E-mail: vladimir.ruzicic@regionalnivodovod.me

Finansijski sektor

Vojislava Stijepović
E-mail: vojislava.stijepović@regionalnivodovod.me

Sektor za zaštitu lica i imovine

Goran Đukanović
E-mail: goran.djukanovic@regionalnivodovod.me

Kontakt telefon: 033 451 921