Misija

Naša osnovna misija, kao društveno odgovornog subjekta je da, kroz svoju osnovnu djelatnost, utičemo pozitivno na životnu i radnu sredinu i unaprjeđenje životnog standarda lokalnog stanovništva i zadovoljenje potreba rastućeg broja turista u oblastima kroz koje prolazi cjevovod Regionalnog vodovoda. Pored toga, odlučni smo u tome da kroz dijalog sa društvenom zajednicom, poslovnim partnerima i zaposlenima, kao svojom pokretačkom snagom, ostanemo pouzdan oslonac i podrška daljem razvoju turističke privrede Crne Gore.

Vizija

Vizija poslovanja naše kompanije, u susret jubileju – 30 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, ogleda se, nadamo se, u idealnom balansu između poštovanja svih načela održivog razvoja, najviših standarda zaštite i očuvanja prirodnih resursa i životne sredine, i razvoja neophodne infrastrukture u oblasti vodnog i komunalnog sektora, kao neophodnog preduslova za dalji privredni i društveni razvoj i napredak Crne Gore.

Načela poslovanja

Kao član međunarodnih udruženja, APE – Evropskog Udruženja javnih vodovodnih preduzeća i IAWD, Međunarodnog udruženja vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav, Regionalni vodovod u svom radu baštini i sve pozitivne tekovine evropskog zakonodavstva, uključujući i sledeća fundamentalna načela:

  • Pristup pitkoj vodi je fundamentalno ljudsko pravo
  • Voda je zajedničko dobro
  • Upravljanje vodnim resursima mora biti odgovorno i u službi opšteg interesa
  • Globalna vodna politika mora biti zasnovana na principima univerzalnog pristupa vodi za piće i urednim sanitarnim uslovima


Svjesni odgovornosti koja je rukovodstvu i svim zaposlenima u kolektivu povjerena, sve aktivnosti u okviru osnovne djelatnosti Regionalnog vodovoda u narednom periodu biće usmjerene na ukupno poboljašanje produktivnosti, ekonomičnosti i efikasnosti u obezbjeđivanju kontinuiranog snabdijevanja kompletnog Crnogorskog primorja vodom za piće.

Uz odgovoran i domaćinski odnos prema upravljanju, održavanju i daljem unaprijeđenju postojećeg sistema regionalnog vodosnabdijevanja, kroz implementaciju započetih i realizaciju novih projekata na proširenju sistema, neophodno je da svi zajedno usmjerimo posebnu pažnju na zaštitu i očuvanje vodoizvorišta Bolje Sestre, ali i čitavog vodnog tijela u Crnoj Gori, koje našu državu svrstava visoko na listi zemalja koje odlikuje izuzetno vodno bogatstvo.