Kontrola kvaliteta

Kvalitet vode

Svrha postojanja DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je kontinuirano snabdijevanje opština na Crnogorskom primorju kvalitetnom vodom za piće. To podrazumjeva permanentno održavanje, razvoj i unapređenje sistema snabdijevanja vodom na kvalitetan i ekonomičan način.
Bezbjednost vode za piće ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, pa su aktivnosti u Društvu bazirane na održavanju kvantiteta, kvaliteta i higijenske ispravnosti vode za piće.
U DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ prepoznat je značaj upravljanja rizikom u proizvodnji vode, odnosno značaj preventivnog pristupa upravljanja, koji obuhvata sve korake od zahvatanja vode do krajnje distribucije. Vodeći se time 2017. godine i formalno je uveden HACCP sistem, dok se teži uvođenju sistema kvaliteta i u ostalim segmentima poslovanja Društva.
Prirodni sastav vode izvorišta ,,Bolje Sestre“ je takav da ne zahtijeva bilo koji tretman obrade, osim zakonom propisane obavezne dezinfekcije.
Kontrola kvaliteta vode vrši se na dva nivoa: u internoj laboratoriji za fizičko-hemijska ispitivanja i eksterno od strane zdravstvene ustanove koja ima posebno ovlašćenje i akreditaciju za ovu vrstu ispitivanja.
Rezultati svih ispitivanja, od istražnih radova kao i tokom perioda eksploatacije, su pokazali da je riječ o vodi izuzetno dobrog kvaliteta. Tvrdoća je relativno niska, voda ima puferski kapacitet, ima nizak sadržaj neutralnih soli i dovoljno kiseonika. Sadržaj organskih materija je veoma mali. Koncentracije teških metala su ispod praga osetljivosti analitičkih metoda. Samo u iznimnim situacijama voda koja se distribuira (između 1% i 2% analiziranih uzoraka) ne odgovara propisanim zakonskim normama, i to u slučajevima povećane mutnoće što je karakteristično za karstna izvorišta.
U odnosu na sve dosadašnje rezultate ispitivanja kvaliteta vode nameće se logičan zaključak da je kvalitet vode sa izvorišta „Bolje Sestre“ konstantno dobar, održiv i odgovara strogim kriterijumima za vodu za piće i vodosnabdevanje, pa je očuvanje kvaliteta i bezbjednosti vode jedan od prioriteta u radu.

Sistemi kvaliteta

Sistem menadžmenta kvaliteta predstavlja način na koji neka organizacija utvrđuje svoj pravac i upravljanje poslovnim aktivnostima, sa ciljem da se na odgovarajući način zadovolje potrebe, očekivanja i zahtjevi korisnika, uz poštovanje relevantnih standarda. Organizacija na taj način stiče povjerenje od strane korisnika i zainteresovanih strana.

HACCP sistem

DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je 2017. godine prvi put sertifikovao implementirani HACCP sistem, a resertifikacija je izvršena 2021. godine. Ovaj sistem predstavlja logičan, naučno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije vode za piće. Time je razvijen niz kontrolisanih i definisanih operacija koje odgovaraju specifičnim uslovima proizvodnje i distribucije i imaju cilj da osiguraju bezbjednost vode u svakom koraku procesa.

ISO 14001

DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je kao jedan od prioriteta postavio zaštitu životne sredine, zasnovanu na principima održivog razvoja i primjeni zahtjeva standarda MEST ISO 14001:2016. Ovaj sistem je sertifikovan 2021. godine. Uvođenjem sistema menadžmenta životne sredine u redovno poslovanje, postiže se smanjenje eventualnih negativnih učinaka na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških katastrofa, povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije, poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod društvene zajednice. Između ostalog, ovo Društvo na taj pokazuje brigu za zaštitu životne sredine, čime promoviše i potvrđuje privrženost društvenom odgovornom poslovanju.

Dokumenta