Ostvarenu dobit Regionalni vodovod će uložiti u realizaciju kapitalnih projekata i razvoja infrastrukture

Izmjenom i dopunom Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju od 1. januara 2018. ukinuta je obaveza plaćanja posebne naknade za hotele sa pet zvjezdica, dok je za hotele sa četiri zvjezdice i kondo apartmani i drugi hoteli sa ovog tipa plaćaju nadoknadu umanjenu za 50%. Na ovaj način država se opredijelila da Regionalni vodovod pomaže izgradnju hotela sa četiri i pet zvjezdica, pri čemu je Regionalni vodovod oštećen za preko 5,4 miliona eura. To je uticalo na navedenu razliku između ostvarenih prihoda po osnovu naknade na investicije i izmirenih kreditnih obaveza, kazao je predsjednik borda direktora “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Zoran Lakušić .

Koliko je poslovanje Regionalnog vodovoda složeno, ukazuje i podatak da je po osnovu neprihvatljive sudske presude u korist Štrabag-a, Regionalni vodovod oštećen za cca 14,7 miliona eura (po presudi 11.978.564,30 eura uz pripadajuće kamate na klupski kredit u iznosu od 2,7 miliona). Nakon dvije žalbe Ustavni sud je naložio da Vrhovni sud izvrši reviziju sudske presude, ali već više od dvije godine ništa nije preduzeto po ovom pitanju. Zbog svega navedenog Regionalni vodovod je bio prinuđen da svoju likvidnost obezbjeđuje podizanjem kredita kod poslovnih banaka.

Regionalni vodovod je jedan od četiri privredna subjekta koji je uplatio dio ostvarene dobiti 2021. i 2022. godine u iznosu od 570.723,80 eura.

Lakušić je naveo da Regionalni vodovod smatra da ostvarenu dobit treba reinvestirati u Društvo, odnosno da ta finansijska sredstva treba uložiti u realizaciju kapitalnih projekata, razvoja infrastrukture u cilju prevazilaženja problema i stabilnog obezbjeđivanja vode Crnogorskom primorju. Na ovaj način bi se djelimično prevazišao i problem likvidnosti Društva.

“Društvo će posvetiti posebnu pažnju planu otplate postojećih i planiranih ili ugovorenih kredita, uzimajući u obzir značaj realizacije kapitalnih projekata za obezbjeđivanje potrebne količine vode Crnogorskom primorju. Sa ciljem održavanja stabilnosti finansijske situacije Društva i unapređenja likvidnosti, neophodno je preduzeti sve potrebne mjere u tom pravcu” zaključio je Lakušić .