Posjeta delegacije kompanije SHANDONG FOREIGN ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION CO. LTD. NR KINA

Predstavnici kineske kompanije SHANDONG FOREIGN ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION CO. LTD angažovane na trenutno najvećem projektu u Crnoj Gori,    rekonstrukciji dionice puta M2 Tivat – Jaz, kao i izmještanju postojećeg cjevovoda na djelovima trase i izgradnji novog cjevovoda regionalnog vodovodnog sistema boravili su zvaničnoj posjeti Regionalnom vodovodu.

Kinesku delegaciju predvođenu menadžerom projekta i odgovornim inženjerom za hidromehaničke instalacije, gospodinom  Zhu Hanzhong-om, primili su predsjednik Odbora direktora Zoran Lakušić i izvršni direktor Regionalnog vodovoda Borislav Ivanković sa svojim saradnicima.

Kineska kompanija izvodi radove na izmještanju dijela postojećeg cjevovoda i ugradnje 14 km novog cjevovoda u okviru trase puta Jaz – Tivat, pa je posjeta objektima Regionalnog vodovoda bila prilika da se upoznaju sa sistemom vodosnabdijevanja i ulogom radova koje izvode. Prilikom posjete gosti su obišli  rezervoar “Đurmani”,  pumpnu stanicu “Reljići” kao i izvorište “Bolje Sestre” gdje su obišli i laboratoriju u kojoj se vrše dnevna i periodična mjerenja i analize zahvaćene vode, kao i mašinsko postrojenje za proizvodnju vode na izvorištu “Bolje Sestre”. Predstavnici Regionalnog vodovoda goste su dodatno  informisali o istorijatu, tehničkim karakteristikama i načinu funkcionisanja sistema, nadzoru i kontroli distribucije,  izazovima sa kojima se suočava Regionalni vodovod uslijed pada izdašnosti izvorišta, kao i planovima za prevazilaženje ovog rizika u poslovanju.  

Predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda goste je detaljno upoznao sa aktivnostima i mjerama koje je Regionalni vodovod u saradnji sa resornim ministarstvom i Vladom Crne Gore sproveo na sprječavanju dalje nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače, kao i mjerama koje sprovodi Regionalni vodovod na zaštiti i zaustavljanju daljeg pada izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”, te planovima koje nadležna ministarstva i ovo preduzeće namjeravaju da realizuju u narednom periodu u vezi sa rješavanjem navedenih pitanja.

Predstavnici kineske kompanije su upoznati sa posljedicama nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska, za koju je naučno utvrđeno da, posredno, uz klimatske promjene, u velikoj mjeri utiče na pad izdašnosti izvorišta. Takođe, gosti su  upoznati sa trenutnom situacijom u kojoj se nalazi izvorište “Bolje Sestre”, odnosno da bilo kakve aktivnosti u okviru zaštitnih zona predstavljaju dodatni rizik od potencijalnog ugrožavanja izvorišta, što se posredno može negativno odraziti i na vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u narednom periodu.

Od strane predstavnika Regionalnog vodovoda gosti su upoznati sa mjerama i aktivnostima koje sprovodi u cilju obezbijeđenja neophodne količine vode za potrebe Crnogorskog primorja, posebno tokom predstojeće ljetnje turističke sezone. Naglašeno je da radovi koje izvodi kinenska kompanija imaju za cilj da obezbijede mogućnost većeg kapaciteta regionalnog vodovodnog sistema za potrebe opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, to jest sa sadašnjih 330 na 750 l/s te da se očekuje da isti budu izvedeni kvalitetno i u predviđenim rokovima.

S obzirom na značaj Regionalnog vodovoda za crnogorsku privredu, turizam a svakako, na prvom mjestu, za korisnike usluga Regionalnog vodovoda i ukupno javno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, predstavnici kineske kompanije su istakli da je posjeta Regionalnom vodovodu i obilzak izvorišta „Bolje Sestre“ bila izuzetno korisna te da će biti dodatna inspiracija za uspješno izvođenje radova.