Bezbjednost i zaštita državne imovine od ključne važnosti da ona ostane na raspolaganju budućim generacijma!

Na sastanku koji se danas održao, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda Zoran Lakušić i direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Vladimir Martinović, sa saradnicima, razgovarali su o implementaciji sporazuma o međusobnoj saradnji i zaštiti izvorišta “Bolje Sestre” i Skadarskog jezera od negativnih uticaja.

Regionalni vodovod i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore imaju dugogodišnju uspješnu saradnju. U 2021. godini su potpisali sporazum o postavljanju kamere na lokaciji iznad postrojenja Regionalnog vodovoda, na izvorištu “Bolje Sestre”.

Kamera je korišćena od strane Službe zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero kako bi se nadzirala oblast Malog blata i spriječio krivolov u tom području.

Zaštita državne imovine koja je data na upravljanje Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore i Regionalnom vodovodu je od posebne važnosti. Oba ova javna preduzeća imaju odgovornost da vode brigu o očuvanju i zaštiti prirodne i kulturne baštine Crne Gore.

Kako bi osigurali adekvatnu bezbjednost i zaštitu, ova preduzeća obavljaju fizičku i tehničku zaštitu imovine koja im je povjerena. To uključuje postavljanje odgovarajućih nadzornih sistema, angažovanje stručnog osoblja za obezbjeđenje i sprovodjenje smjernica i planova zaštite koji su usvojeni.

Pravilna bezbjednost i zaštita državne imovine je od ključne važnosti kako bi se osiguralo da ona ostane očuvana i na raspolaganju za buduće generacije.

Takođe, adekvatna zaštita omogućava da građani i posjetioci uživaju u prirodnim ljepotama i resursima koje ove oblasti pružaju.

Bezbjednost i zaštita izvorišta “Bolje Sestre” je u nadležnosti Službe zaštite Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Ta služba obavlja fizičku i tehničku zaštitu i nadzor izvorišta 24 sata dnevno, u skladu sa usvojenim Planom zaštite štićenih objekata.