Izvorište “Bolje Sestre” i rijeka Morača u fokusu projekta Svjetske banke

Na današnjem online sastanku na kojem je Svjetska banka predstavila svoj novi Projekat koji u fokusu ima rijeku Moraču kao i izvorište” Bolje Sestre “, u ime Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje učestvovao je Saša Radulović, savjetnik izvršnog direktora za saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama.

Tom prilikom Radulović je gospodina Raimunda Maira i prisutne eksperte upoznao sa dosadašnjim aktivnostima Regionalnog vodovoda na zaštiti izvorišta “Bolje Sestre”, počev od izgradnje privremene ustave od prirodnog materijala i monitoringa efekata do određivanja zona sanitarne zaštite koja je pravovremeno predata Upravi za vode na konfirmaciju.

Svjetska banka je predstavila dinamiku Projekta koji za cilj ima definisanje aktivnosti na nacionalnom nivou kao i prijedlog konkretnih mjera za izvorište “Bolje Sestre” i zaštitu rijeke Morače. Rezultati navedenog Projekta se očekuju u martu 2024. godine.

Na današnjem sastanku je dogovorena i ekspertska posjeta izvorištu i predmetnim lokalitetima kao i razmjena dosadašnjih istraživanja i relevantnih podataka sa ciljem pronalaženja rješenja kako bi se doprinijelo održivom i kvalitetnom upravljanju vodnim resursima u Crnoj Gori.