Odbor direktora Regionalnog vodovoda: Donjeta odluka o izdavanju optičke infrastrukture

Odbor direktora Regionalnog vodovoda donio je odluku o izdavanju optičke infrastrukture RVS. Nakon dobijanja saglasnosti resornog ministarstva, sprovest će se postupak raspisivanja tendera za implementaciju i redovno održavanje infrastrukture. Ovakav tender će biti dizajniran tako da bude jednostavan za implementaciju, ali i da osigura profitabilnost poslovanja.

Vjerujemo da će ovaj proces koristiti svima uključenima u RVS i doprinijeti daljem razvoju i efikasnosti u sektoru optičkih mreža.

Uporedo sa izvođenjem radova na izgradnji cjevovoda izvršeno je i instaliranje optičkog kabla čija je osnovna svrha povezivanje djelova sistema Regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu. U sklopu radova je ugrađen optički kabl sa 48 vlakana, u ukupnoj dužini od cca 94 km, dok je na dionicama gdje nije ugrađen optički kabl uspostavljena bežična radio veza putem saradnje sa Radio-difuznim centrom Crne Gore.

Optički kabl sa 48 vlakana i ukupnom dužinom od 94 km predstavlja značajnu telekomunikacionu infrastrukturu u okviru Regionalnog vodovoda. Ova infrastruktura pruža veliku razvojnu šansu za unapređenje komunikacije i povezivanje na Crnogorskom primorju. Takođe, predstavlja i izazov jer zahtijeva efikasno upravljanje, održavanje i optimalno korišćenje kako bi se ostvarila puna vrijednost ove infrastrukture. Međutim, ulaganje u ovakvu telekomunikacionu infrastrukturu će zasigurno imati veliki značaj za razvoj Regionalnog vodovoda i njegovu budućnost.

Razvojne šanse infrastrukture Regionalnog vodovoda zaista treba istražiti kroz mogućnosti zajedničkih investicija sa drugim državnim preduzećima ili kroz javno-privatna partnerstva. Ovo bi omogućilo proširenje usluga na telekomunikacionog operatera koji bi se specijalizovao za pružanje internet i mobilnih telefonskih usluga korisnicima.

Analiza Odbora direktora koja prepoznaje neiskorišćenost kapaciteta optičkih vlakana je važan korak ka efikasnijem korišćenju ove infrastrukture. Stepen iskorišćenosti vlakana je vrlo nizak, što znači da postoji dosta prostora za unapređenje u pogledu korišćenja tih vlakana za sopstvene potrebe. Uz adekvatnu strategiju i planiranje, preduzeće bi moglo razmotriti mogućnosti za povećanje iskorišćenosti tih vlakana. To može uključivati uspostavljanje partnerstva sa drugim telekomunikacionim operaterima ili pružanje usluga korisnicima interneta i mobilne telefonije kako biste povećali ekonomski potencijal infrastrukture.

Važno je analizirati potrebe tržišta i industrijalizovati kapacitete optičkih vlakana kako bi se postigao veći stepen iskorišćenosti. Uz to, može se razmotriti i razvoj novih usluga i aplikacija koje mogu iskoristiti ovu infrastrukturu. Svi ovi koraci mogu pomoći u povećanju vrijednosti optičkog kabla i povećanju koristi za preduzeće.

Posjedovanje skoro stotinu kilometara optičkih kablova duž cjevovoda zaista predstavlja veliko infrastrukturno bogatstvo elektronske komunikacije. Pravilna valorizacija ove infrastrukture može donijeti značajne prihode preduzeću.

Izuzetno je važno obezbijediti kvalitetno preventivno i korektivno održavanje optičkih vlakana, posebno ako se koriste za bezbjedan prenos podataka od značaja za odbranu i bezbjednost. Održavanje treba biti redovno i sistematsko, kako bi se osigurala pouzdanost i integritet infrastrukture.

Vlada, preko svojih predstavnika u upravljačkim strukturama preduzeća, preporučila je uspostavljanje proaktivnijeg komercijalnog pristupa kako bi se maksimizovalo korišćenje optičkih vlakana. Definisanje atraktivnijih i fleksibilnijih cjenovnih modela za davanje u zakup može privući više korisnika i povećati prihode preduzeća.

Odbor direktora prepoznao je značaj optičke infrastrukture i odlučio pokrenuti izdavanje tog resursa. Iskorišćenje samo desetine kapaciteta ukazuje na ogroman potencijal za povećanje prihoda preduzeća.

Takođe je važno razmotriti i odgovarajuću cjenovnu politiku za iznajmljivanje infrastrukture, uzimajući u obzir konkurenciju na tržištu i potencijalne koristi za zakupce. Ovo će osigurati da izdavanje infrastrukture donese adekvatne i održive prihode preduzeću.

Kvalitetno upravljanje ovim infrastrukturnim bogatstvom, uz marketinške aktivnosti, može rezultirati značajnim prihodima za preduzeće, kao i povećanjem ukupne vrijednosti preduzeća. Ali važno je razmotriti sve mogućnosti i potrebe tržišta kako bi se pronašao najbolji način za maksimizaciju prihoda iz ovog infrastrukturnog bogatstva elektronske komunikacije.

Važno je da se obezbijede atraktivni i fleksibilni modeli i uslovi zakupa optičkih vlakana. To može uključivati prilagođavanje cijena, fleksibilnih ugovora i podrške za zakupce u vezi instalacije i održavanja infrastrukture.

Ukratko, predlog Vlade da se višak kapaciteta optičkih vlakana u vlasništvu države stavi u funkciju razvoja tržišta elektronskih komunikacija može imati pozitivne efekte. To može generisati dodatne prihode, poboljšati konkurenciju i pružiti bolje usluge korisnicima. Važno je pružiti atraktivne modele i uslove zakupa kako bi se privukli zakupci i stimulisao rast tržišta.