LAKUŠIĆ: Kada je korito rijeke Morače bilo na visini 13,8 mnv izdašnost izvorišta je iznosila 2.300 l/s

Nakon punih 35 godina mukotrpnog rada brojnih generacija koje su učestvovale u njegovoj izradi 27. jula 2010. godine potekle su prve kapi vode RVS, tada se smatralo da je dugoročno riješeno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja.

“Međutim od 2010. godine vršena je nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska što je počelo da utiče na pad izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”. Regionalni vodovod je intezivno upozoravao nadležne organe i institucije o nelegalnim radnjama i na opasnost da u odrđenim vremenskom periodu ovo izvorište presuši, saopštio je Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda.

U skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu regulacije rijeke Morače od ušća Sitnice kod Botuna do Ponara, iz 2011. god jasno je navedeno da se iskopi moraju ograničiti na 10 mnv.

“Nažalost, navedeni Elaborat nije ispoštovan već se iskopavanje vršilo ispod dozvoljene nadmorske visine. Umjesto na 10 mnv korito rijeke Morače je spušteno na čak 2,5 mnv. Naravno da je i to uticalo na izdašnost izvorišta Bolje Sestre”, naveo je Lakušić.

Kada je, kako je dodao, korito rijeke Morače bilo na visini 13, 8 mnv izdašnost izvorišta je iznosila 2300 l/s, spuštanjem dna korita rijeke Morače na 2,5 mnv izdašnost je pala na 265 l/s u ljetnim mjesecima 2021. i 2022. godine.

“Posebno je zabrinjavala činjenica da se trend godišnjeg pada kretao od 50 do 70 l/s”, zaključio je Lakušić.