Istraživanje koje je trajalo preko dvije godine Regionalni vodovod je koštalo 250.000,00 eura

Lobi nelegalnih eksploatatora šljunka i pijeska intezivno preko sredstava informisanja i iz usta pojedinih naučnih radnika je tvrdio i danas tvrdi da nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska ne utiče na izdašnost izvorišta.

Slično mišljenje je tada a izgleda i danas imaju neke državne institucije. Zbog toga nijesu reagovali na zahtjeve Regionalnog vodovoda da se zaustavi nelegalna ekploatacija šljunka i pijeska kao ni da se zaustavi regulacija korita rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite. Iako im je bilo dobro poznato da nije ispoštovan Elaborat o zaštiti životne sredine kao ni da se poštuje Rješenje o zonama sanitarne zaštite koje je donijela Uprava za vode.

Regionalni vodovod je bio primoran kako tada tako i danas da angažuje najeminentnije naučne radnike u izradi ne malog broja naučnih studija i analiza. Sve naučne analize, pokazale su da direktan uticaj na trend pada izdašnosti vodoizvorišta ,,Bolje Sestre“ imaju ,,radovi“ koji se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u Drugoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta.

To je pokazala i Studija – Monitoring, kontrola i zaštita vodoizvorišta “Bolje Sestre” kompanije Geoprojekt DOO, koja je finansirana iz sredstava prekograničnog IPA INTERREG CBC IT-AL, vrijednost istraživanja koje je trajalo preko dvije godine iznosi 250.000,00 eura.

U okviru Studije je urađeno više dokumenata ali najznačajniji su: Tehnoekonomska studija za proširenje kapaciteta zahvatanja vode i Izvještaj o uspostavljanju treće sanitarne zaštite (ZSZ) izvorišta Bolje sestre.

U skladu sa Rješenjem o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre” Regionalni vodovod je želio da se nakon naučnih ispitivanja konačno odredi precizna granica Treće zone sanitarne zaštite. U tom cilju je i urađen Izvještaj o uspostavljanju Treće sanitarne zaštite (ZSZ) izvorišta “Bolje Sestre”.