Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti sa predstavnicima regulatora iz okruženja posjetila izvorište “Bolje Sestre”

Crna Gora, odnosno Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je bila domaćin radionice 20-21. septembra 2023. godine sa temom „Tarifni regulatorni okvir“, u sklopu koje je realizovana  posjeta Regionalnom vodovodu kao jednom od vodećih preduzeća koje se bavi vodoprivrednim aktivnostima u Crnoj Gori.

Tom prilikom predstavnici Regionalnog vodovoda, su dana 21. septembra 2023. godine ugostili predstavnike regulatornih tijela koje je predvodio direktor Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti Igor Telebak, sa predstavnicima regulatora iz okruženja Energy and Water Services Regulatory Commission of North Macedonia, The Water Regulatory Authority of Albania kao i Association of Europian Regulators in the drinking water and wastewater sector (WAREG).

Prilikom posjete gosti su obišli vodozahvat, laboratoriju u kojoj se vrše dnevna i periodična mjerenja i analize zahvaćene vode, kao i mašinsko postrojenje za proizvodnju vode na izvorištu “Bolje Sestre”, gdje su ih predstavnici Regionalnog vodovoda dodatno informisali o istorijatu, tehničkim karakteristikama i načinu funkcionisanja sistema, nadzoru i kontroli distribucije,  izazovima sa kojima se suočava Regionalni vodovod uslijed pada izdašnosti izvorišta, kao i planovima za prevazilaženje ovog rizika u poslovanju. Takođe je u živom dijalogu iscrpno odgovoreno na sva dodatna pitanja koja su gosti postavili prilikom obilaska.

Predstavnici Regionalnog vodovoda su goste detaljno upoznali sa aktivnostima i mjerama koje je Regionalni vodovod u saradnji sa resornim ministasrtvom i Vladom Crne Gore sproveo na sprječavanju dalje nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače, kao i mjerama koje sprovodi Regionalni vodovod na zaštiti i zaustavljanju daljeg pada izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”, te planovima koje nadležna ministarstva i ovo preduzeće namjeravaju da realizuju u narednom periodu u vezi sa rješavanjem navedenih pitanja.

Predstavnici regulatornih tijela su upoznati sa posljedicama nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska, za koju je naučno utvrđeno da, posredno, uz klimatske promjene, u velikoj mjeri utiče na pad izdašnosti izvorišta. Takođe, gosti su  upoznati da  bilo kakve aktivnosti u okviru zaštitnih zona predstavljaju dodatni rizik od potencijalnog ugrožavanja izvorišta, što se posredno može negativno odraziti i na vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u narednom periodu.

S obzirom na značaj Regionalnog vodovoda za crnogorsku privredu, turizam a svakako, na prvom mjestu, za korisnike usluga Regionalnog vodovoda i ukupno javno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti  kao domaćin ovog skupa ističe da je posjeta Regionalnom vodovodu i obilzak izvorišta „Bolje Sestre“ bila izuzetno korisna kako za učesnike skupa, tako i za Regionalni vodovod koji se još jednom predstavio domaćoj i stranoj javnosti putem prezentacije i ukazao na izizetan značaj vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja.