Premijer i resorna ministarka obišli radove na rijeci Morači

Izgradnjom brana zaštititi izvorište „Bolje Sestre“

Predsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma gđa Ana Novaković Đurović su, na poziv predsjednika Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, Zorana Lakušića, obišli radove koje je ovo Društvo otpočelo u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i DOO „Zaštita prostora Crne Gore“, na izgradnji pješčane ustave u koritu rijeke Morače.

Visoki zvaničnici Vlade, koja je svojim odlukama presudno uticala na zaustavljanje nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u II i III zoni sanitarne zaštite izvorišta  „Bolje Sestre“, ovom radnom posjetom su još jednom pružili punu podršku Regionalnom vodovodu u daljim aktivnostima koje ovo Društvo preduzima na sanaciji korita rijeke Morače, zaustavljanju daljeg pada izdašnosti vodoizvorišta, kao i obezbjeđivanju dodatnih količina vode i dugoročnom rješavanju pitanja urednog vodosnabdijevanja 6 opština Crnogorskog primorja.

Po riječima predsjednika Odbora direktora Regionalnog vodovoda Zorana Lakušića, zaustavljanje nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska je već dalo određene rezultate, zaustavljen je dalji pad izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“ i došlo je čak i do povećanja izdašnosti izvorišta. Dovoljno govori podatak da  izdašnost izvorišta na dan 05.09.2023. godine iznosi 953 l/s, u poređenju sa 265 l/s, koliko je izmjereno tokom ljetnjih mjeseci 2020. godine. To je doprinijelo da je Regionalni vodovod u mogućnosti da obezbijedi Crnogorskom primorju veću količinu vode od one koja se traži u sadašnjem trenutku.

„Regionalni vodovod u toku ove ljetnje turističke sezone nije imao problema sa distribucijom vode na Crnogorskom primorju, imali smo duplo veće količine vode u odnosu na prethodnu godinu. U ovom trenutku potrebe Crnogorskog primorja su 500 l/s, a Regionalni vodovod može da isporuči 953 l/s. Brzi napredak podizanja nivoa korita rijeke Morače, donosi podizanje nivoa vode, a samim tim i veću izdašnost izvora Bolje Sestre“, saopštio je Lakušić.

Za sprječavanje devastacije korita rijeke Morače i izvorišta „Bolje Sestre“, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda se posebno zahvalio predsjedniku Vlade u tehničkom mandatu, dr Dritanu Abazoviću i njegovom timu.

Abazović je pozdravio sve napore koje Regionalni vodovod ulaže na zaštiti i očuvanju izvorišta „Bolje Sestre“ i izjavio da je ovo zajednička pobjeda koja je pokazala da je država jača od mafije.

„Eksploatacija je bila organizovani kriminal koji je trajao decenijama u Crnoj Gori. Nakon što se suzbio, sama priroda je počela da se regeneriše. Aktivnosti Regionalnog vodovoda su značile spas turističke sezone, toga treba da bude svjestan svaki građanin Crne Gore na primorju. Ovu milijardu koju očekujemo od turizma ne bismo mogli ni da sanjamo da nismo sproveli ove mjere koje su vrlo odlučne,“  naveo je Abazović.

Lakušić je upoznao delegaciju da ova aktivnost privremenog i djelimičnog pregrađivanja korita rijeke Morače, izgradnjom pješčane ustave, predstavlja dio predloženih mjera i aktivnosti u okviru naučne studije ,,Monitoring, kontrola i zaštita vodoizvorišta ,Bolje Sestre“ finansirane iz sredstava IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa, koju je, za potrebe Regionalnog vodovoda, uradio ,,Geoprojekt“ DOO.  U okviru gore navedene Studije su iznesene naučne pretpostavke da bi za potrebe zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“ bilo svrsishodno izgraditi brane kojim bi se pokušala sanirati šteta koja je nastala od prekomjerne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače. Pregrađivanje korita je u osnovi eksperiment okvirnog trajanja od oko 10-15 dana sa ciljem da se  izgradnjom pješčane ustave poveća nivo vode u koritu, kreira mala akumulacija i ojača hidraulička veza između površinskih i podzemnih voda i tako indirektno prihranjuje karstna izdan „Boljih Sestara“, što je i bio slučaj prije uzurpacije i degradacije korita Morače. Očekujemo da u toku trajanja istražne radnje dođe do poboljšanja izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“, istakao je Lakušić.

Regionalni vodovod je  uz pomoć Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i drugih nadležnih organa i institucija obezbijedio svu neophodnu dokumentaciju. Firma „Nik Com“ je uradila Hidrograđevinski projekat izgradnje pješčanog nasipa, dok je firma „Kov atelje“ izvršila reviziju projekta.

Uporedo sa izvođenjem građevinskih radova na izgradnji ustave rade se hidro-geološka istraživanja, monitoring i analiza prikupljenih podataka.

Ukoliko se dobiju očekivani rezultati, pristupilo bi se izgradnji više brana trajnog karaktera, što bi za posljedicu imalo povećanje izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“. Realizaciju ove aktivnosti, uključujući i značajna finansijska sredstva koje ona iziskuje, Društvo bi moralo da planira u saradnji sa Vladom, odnosno nadležnim organima i institucijama.

Ministarka Ana Novaković Đurović je istakla da ovakva izgradnja brane treba da podspješi stanje na izvorištu „Bolje Sestre“ i da potvrdi naučne pretpostavke da izgradnja nasipa može da poboljša vodosnabdijevanje na Crnogorskom primorju.

„Radovi su otpočeli, mi očekujemo će do 15. septembra biti završeni, tada ćemo izaći sa egzaktnim podacima koji će nam omogućiti da nastavimo dugogodišnji projekat sanacije korita rijeke Morače. Mi već obezbjeđujemo sredstva i aktivno radimo na daljim aktivnostima u tom pravcu“, navela je ministarka Novaković Đurović.

Pored realizacije radova na izgradnji ustave, Regionalni vodovod naporedo intezivno radi na stvaranju pretpostavki za izgradnju stacionarnog postrojenja za prečišćavanje vode koje treba za sledeću turističku sezonu obezbijedi dodatnih 500l/s.   Da bi se u tome uspjelo, potrebno je da se od nadležnih organa u najhitnijem roku dobiju neophodni urbanističko-tehnički uslovi i druga prateća dokumentacija, odnosno odgovarajuće dozvole, kao i da se obezbijede značajna finansijska sredstva  za realizaciju predviđenih mjera i aktivnosti.

Obilasku je prisustvovao i ekološki aktivista i novinar Vuk Vujisić koji je u prethodnom periodu stavljao u fokus problem eksploatacije korita rijeke Morače i skretao pažnju javnosti i institucija na potrebu da se ova negativna praksa zaustavi.

„Ovo možemo nazvati jednom od najvećih ekoloških pobjeda u Crnoj Gori, jer nije bilo lako zaustaviti nelegalnu eksploataciju šljunka koja se decenijama ovdje odvijala. Trebalo je hrabrosti medija i institucija, ali i političke volje da se jedna ovakva stvar iza koje stoje stotine miliona eura reguliše. Nadam se da će se u narednom periodu razmišljati o postavljanju šetališta i biciklističke staze na ovom prostoru, kada se već pravi obala-utvrda.  Ovaj prostor konačno treba da se vrati građanima,  a ne da bude bankomat za nelegalne eksploatatore“,  podvukao je Vujisić.