Nema vađenja šljunka, nema ni problema za „Bolje Sestre“

Besprekorno pripremljen regionalni vodovodni sistem, zaustavljanje eksploatacije šljunka iz korita Morače, te povoljne vremenske prilika učinili su da Crnogorsko primorje, po trinaesti put, tokom ljetnje turističke sezone, nije bilo “žedno”, kazao je u intervjuu za Portal RTCG predsjednik Odobra direktora preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Zoran Lakušić.  On najavljuje izgradnju pješčane ustave u koritu rijeke Morače, sa krajnjim ciljem – povećanjem izdašnosti vodoizvorišta “Bolje sestre”.

Regionalni vodovod je, kaže Lakušić, preduzeo sve što je u njegovoj moći, odnosno, u cjelosti je tehnički i tehnološki pripremio regionalni vodovodni sistem za besprekorno funkcionisanje, što raduje sve u Crnoj Gori, u prvom redu turističke poslenike.   

Ali, kako kaže, nije nepoznanica da su svi sa zebnjom iščekivali ishod, odnosno, da li će se uspjeti obezbijediti uredno snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja.

“Razlog tome je dobro poznat. Zbog nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače u Drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta „Bolje sestre“, došlo je do drastičnog, čak desetorostrukog pada izdašnosti ovog izvorišta koje snabdijeva vodom Crnogorsko primorje. Posebno treba naglasiti da se godišnji pad izdašnosti kretao u posljednjim godinama od 50 do 70 l/s. Zahvaljujući hrabroj i odlučnoj akciji Vlade Crne Gore, na čelu sa njenim predsjednikom, gospodinom Dritanom Abazovićem, došlo je do zaustavljanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače, u okviru sve tri zone sanitarne zaštite izvorišta “Bolje sestre”, kazao je Lakušić.

Na taj način, kako kaže, ne samo da je  zaustavljen dalji pad izdašnosti izvorišta „Bolje sestre“, već je došlo i do povećanja iste. 

“Upravo zahvaljujući toj činjenici, Regionalni vodovod je u mogućnosti da obezbijedi Crnogorskom primorju veću količinu vode od one koja se traži u sadašnjem trenutku. Isto tako, povoljne vremenske prilike su uticale na povećanje izdašnosti izvorišta sa kojih se vodom snabdijevaju lokalni vodovodi, pa je samim tim potražnja za vodom iz regionalnog vodovodnog sistema nešto manja. Tokom dosadašnjeg perioda ove ljetnje turističke sezone, Regionalni vodovod je lokalnim vodovodima isporučivao 14 odsto više vode u odnosu na ugovorene količine”, rekao je Lakušić za portal Javnog servisa. 

Lakušić napominje da zahvaljujući Regionalnom vodovodu, ni ove godine neće biti restrikcija vode u opštini Herceg Novi zbog remonta tunela Plat. 

“Sa Vodovodom Herceg Novi je potpisan ugovor čija realizacija počinje prvih dana septembra mjeseca tekuće godine”,kazao je Lakušić.

Pred Regionalnim vodovodom drugi izazovi

Uprkos zadovoljstvu zbog urednog vodosnabdijevanja primorja vodom izuzetnog kvaliteta, pred Regionalnim vodovodom nalazi se mnoštvo drugih izazova koji tjeraju na oprez.

“Prije svega, moramo učiniti sve da se poveća izdašnost izvorišta „Bolje sestre“, kao i da već za sljedeću ljetnju turističku sezonu obezbijedimo dodatnu količinu vode za snabdijevanje Crnogorskog primorja. U toku su intenzivne aktivnosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode iz neposredne blizine izvorišta „Bolje sestre“, koja je približnog kvaliteta vodi iz izvorišta, kapaciteta 500 l/s. Da bi se u tome uspjelo, potrebno je da se od nadležnih organa u najhitnijem roku dobiju neophodni urbanističko-tehnički uslovi i druga prateća dokumentacija, odnosno, odgovarajuće dozvole, kao i da se obezbijede značajna finansijska sredstva  za realizaciju predviđenih mjera i aktivnosti”, kazao je Lakušić.

Lakušić je kazao da očekuje da narednih dana otpočne izgradnja pješčane ustave u koritu rijeke Morače, u okviru Druge zone sanitarne zaštite. 

Ova aktivnost privremenog i djelimičnog pregrađivanja korita rijeke Morače, izgradnjom pješčanog nasipa, je, kako kaže,  u osnovi eksperiment koji bi se sproveo u okviru istražnih radnji za potrebe zaštite izvorišta „Bolje sestre“ od daljeg pada izdašnosti, a potencijalno i vraćanja izdašnosti u pređašnje stanje.

“Uveliko se otpočelo sa realizacijom Druge faze regionalnog vodovodnog sistema, koja treba da, za potrebe snabdijevanja vodom opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, poveća kapacitet sistema regionalnog vodosnabdijevanja sa sadašnjih 330 na 750 l/s. U sklopu ove Faze predviđena je izgradnja novog cjevovoda cca 16 km, od PK Prijevor do Tivta. Završena je izgradnja prve dionice novog cjevovoda dužine 2,2 km, na potezu PK Prijevor – Lastva Grbaljska. Ovih dana su započeti pripremni radovi na drugoj dionici cjevovoda koja je dužine cca 14 km. Ova dionica će se realizovati u saradnji sa Upravom za saobraćaj, odnosno, u sklopu izgradnje novog bulevara Jaz – Tivat”, najavljuje Lakušić.

Objašnjava da se radi na podizanju nivoa korita rijeke Morače, odnosno, podizanju nivoa vode u koritu rijeke Morače.

“Ovo je dugoročan proces koji zahtijeva izuzetno veliko vrijeme i značajna finansijska sredstva. To je posao koji mora da radi država, odnosno, nadležni državni organi i institucije. Kao što sam istakao, Regionalni vodovod, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i DOO „Zaštita prostora Crne Gore“, narednih dana treba da otpočne izgradnju pješčane ustave u koritu rijeke Morače. Cilj je da se poveća nivo vode u koritu, kreira mala akumulacija i ojača hidraulička veza između površinskih i podzemnih voda, i tako, indirektno, prihranjuje karstna izdan „Boljih sestara“, što je i bio slučaj prije uzurpacije i degradacije korita Morače”, objašnjava Lakušić. 

Ukoliko se dobiju očekivani rezultati, pristupilo bi se izgradnji više brana trajnog karaktera, što bi za rezultat imalo povećanje izdašnosti izvorišta „Bolje sestre“. 

“To je, takođe, aktivnost koju mora, zbog značajnih finansijskih sredstava, da realizuje država, odnosno, njeni nadležni organi i institucije. Kao što vidite, izazovi su brojni, ali kod nas u Regionalnom vodovodu postoji odlučnost, entuzijazam i stručnost da se uz pomoć Vlade Crne Gore, nadležnog ministarstva  i brojnih drugih subjekata, na sve te izazove odgovori na najbolji mogući način”, ističe Lakušić.

Ima pokušaja nelegalne eksploatacije

Kaže da u koriti Morače i dalje ima eksploatacije šljunka, ali da je na svima nama da prijavljujemo takve aktivnosti.

“Sigurno je da je nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska iz korita rijeke Morače donosila njenim vršiocima značajna finansijska sredstava, kojih se oni lako ne odriču. Zbog toga ima i biće pokušaja dalje nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska. Nadležne službe, nevladine organizacije i Regionalni vodovod, nastoje da preduprijede te pokušaje. Služba zaštite imovine i lica Regionalnog vodovoda redovno obilazi teren i pravovremeno obavještava nadležne organe o svakom konkretnom slučaju takve nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska.  Na svima nama je da istrajemo u sprječavanju tih pokušaja. Očekujemo da se prema svim tim licima preduzmu i odgovarajuće sankcije, jer je to najbolji način odvraćanja od tih nelegalnih aktivnosti”, navodi Lakušić.

Izvor:

RTCG