Lakušić izložio sanacioni plan kojim će se povratiti proticaj izvora Bolje Sestre

Predsjednik borda direktora “Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje” Zoran Lakušić saopštio je da ukoliko bi se zaustavila dalja eksplotacija šljunka u koritu Morače, godišnje taloženje i nanosi šljunka zajedno sa sitnijim frakcijama sedimenta u koritu iznosili bi oko 100.000 m2, što znači da je potrebno minimum 100 godina da se izgubljeno nadoknadi i dođe do potpunog prirodnog oporavka korita Morače.

Taj podatak nas dalje vodi do zaključka da je potrebno minimum 100 godina da se izgubljeno nadoknadi i dođe do potpunog prirodnog oporavka korita Morače. Iz ovog razloga potrebna je intervencija čovjeka kako bi se oporavilo korito Morače i izvorište Bolje Sestre. Jedna od predloženih mjera je izgradnja ustava na rijeci Morači“, objasnio je on.

Lakušić je naveo da su mjerenja Izdašnosti izvorišta Bolje Sestre, koja se sprovode redovno i sve češće, pokazala su padajući trend, koji je posebno bio izražen od 2017. godine. Međutim, u 2020. godini došlo je do dodatnog, drastičnog, pada izdašnosti u odnosu na prethodni period.

Kako bi se povratio proticaj izvora Bolje sestre, koji se smanjio tokom nekoliko posljednjih godina, i stabilizovao na 800 l/s što je registrovano u ljetnjim mjesecima 2020. i 2021.godine, ili čak povećao na nekih 900 l/s kao “garantovani protok”, planirane su sanacione mjere i tehnička rješenja.

Neke od njih su prekid ljudskih aktivnosti na dragocjenim prirodnim izdanskim sistemima – aluvijalnim i karstnim. Ovo se, uglavnom, odnosi na zabranu svakog daljeg iskopa šljunčanih i pjeskovitih materijala iz korita i obala Morače i Cijevne”, naveo je Lakušić.

Osim toga, predlaže se izgradnja ustave na rijeci Morači, između Lekića i ušća u Cijevnu.

Cilj je da se poveća nivo vode u koritu, kreira mala akumulacija i ojača hidraulička veza između površinskih i podzemnih voda, i tako indirektno prihranjuje karstna izdan Boljih sestara, što je i bio slučaj prije uzurpacije i degradacije korita Morače”, objasnio je Lakušić.

default

Predsjednik borda direktora “Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje” naveo je da su u naučno Tehničko-ekonomskoj studiji proširenja kapaciteta izvorišta Bolje Sestre predložene su sljedeće aktivnosti kao dio programa za sanaciju izvorišta Bolje Sestre:

– Ponoviti eksperimentalno i privremeno pregrađivanje vodotoka Morače, kako je to preduzeto 2020. godine kada je rovokopačima izveden dugački nasip kako bi se olakšala dalja eksploatacija. Za direktnu i neposrednu posljedicu ove nelegalne radnje imali smo povećanu izdašnost izvorišta Bolje Sestre.

– Nakon toga, potrebno je izraditi projekat izgradnje stalne niske brane – kaskade preko korita Morače između Lekića i ušća Cijevne u Moraču. Cilj je usporiti rječnu vodu i omogućiti duži kontakt između površinskih voda i aluvijuma, kao i stimulisati prihranjivanje posljednjeg.

– Brana bi trebala da ima pokretnu ustavu kroz koju bi poplavne vode mogle da nesmetano otiču”, zaključuje se u saopštenju predsjednika borda direktora “Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje” Zorana Lakušića.