U prostorijama Društva u Budvi, održana IV redovna sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Četvrta po redu, redovna sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, održana je 12. juna 2023. godine, u prostorijama Upravne zgrade Društva, u Budvi.

Odbor direktora DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je na svojoj četvrtoj redovnoj sjednici razmatrao više tačaka Dnevnog reda, usmjerenih na pitanja od značaja za dalji rad i bolje funkcionisanje Regionalnog vodovoda.

Sjednici su, osim predsjednika i članova Odbora direktora, prisustvovali i izvršni direktor kao i njegovi najbliži saradnici.

Ovom prilikom razmatrana je informacija o III fazi izgradnje RVS sa prijedlogom mjera i stavom Jedinice za implementaciju projekta kao i informacija o neovlašćenom preuzimanju vode iz regionalnog vodovodnog sistema. Naime, na početku ljetnje turističke sezone, koja će po svemu sudeći biti rekordna, kada je u pitanju broj turista koji će boraviti na Crnogorskom primorju, Regionalni vodovod se suočava sa neovlašćenim preuzimanjem vode sa cjevovoda Regionalnog vodovodnog sistema na teritorij Opštine Bar.  Neodgovorni i nesavjesni građani priključuju crijeva, kojim se voda odvodi ka objektima u blizini.

Na sjednici je bilo riječi o trenutnoj situaciji na obalama i u koritu rijeke Morače u Drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta “Bolje Sestre”, na području Grbavaca. Naime, rijeka Morača nosi mrtve životinje, dok se na njenim obalama nalaze nove deponije otpada građevinskog i životinjskog porijekla. Svjedoci smo, da se ove nelagalne aktivnosti iznova ponavljaju i da pojedinci ne mare za štete koje mogu nastati zbog ugrožavanja rijeke Morače, Skadarskog jezera, a posebno izvorišta “Bolje Sestre”, koje snabdijeva vodom Crnogorsko primorje.

Odbor direktora je usvojio jedan broj preporuka i zaključaka na ovu temu, u cilju sprečavanja navedenih nelegalnih radnji koje mogu ugroziti kvalitetno i uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u narednim mjesecima.

Na jučerašnjoj sjednici usvojena je i Informacija o poslovanju i statusu preduzeća „Lovanja“ DOO. Naime, riječ je o preduzeću, odnosno Društvu koje funkcioniše na neodrživim osnovama, koje se ne bavi primarnom djelatnošću za koju je registrovano, već sve prihode ostvaruje od iznajmljivanja čiji je vlasnik. Predmetni prihodi, u kontinuitetu nisu dovoljni za pokrivanje tekućih troškova, pa je to osnovni razlog negativnog poslovanja, te su negativni rezultati na kraju finansijskih godina neminovnost.

Imajući u vidu navedene činjenice, Odbor direktora je predložio da se obave razgovori sa ostalim vlasnicima ovog Društva, u cilju njihovog animiranja i zajedničkog iznalaženja stava i rješenja vezano za dalji status ovog Društva.