Lakušić uputio dopis Zaštitnici imovinsko – pravnih odnosa Crne Gore

Predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, Zoran Lakušić upito je dopis Zaštitnici imovinsko – pravnih odnosa Crne Gore, gospođi Bojani Ćirović, u kojem zahtjeva da se preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi Regionalni vodovod mogao namiriti svoja potraživanja.

“Obavještavamo Vas shodno članovima 54, 56 i 57 Zakona o državnoj imovini (“Sl.list Crne Gore” 40/11), da je DOO “Regionalni vodovod Crnogrsko primorje” Budva, uputio dopise investitorima koji su sagradili objekte na teritoriji Opština Crnogorskog primorja, o potrebi plaćanja posebne naknade za opremanje zemljišta prema DOO “Regionalni vodovod Crnogorsko primoje” Budva. Naime, za pomenute objekte nijesu izdate upotrebne dozvole, ali je važno napomenuti da je plaćanje posebne naknade na investicije, uslov za izdavanje građevinske dozvole, odnosno uslov za izdavanje upotrebne dozvole za objekte za koje je građevinska dozvola izdata u periodu od 2008. do 2011.godine, što je slućaj kod predmetnih investitora, budući da je tada važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata bilo propisano plaćanje naknade u fazi pribavljanja upotrebne dozvole”, navodi se u dopisu.

DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ se već duže vrijeme suočava sa problemom  plaćanja posebne nadoknade od strane značajnog broja subjekata koji su izgradili objekte na Crnogorskom primorju bez građevinske i upotrebne dozvole. Zbog toga Regionalni  preduzima niz aktivnosti kako bi se izvršila kontrola izdatih građevinskih dozvola, sa ciljem provjere da li su objekti izgrađeni, odnosno stavljeni u upotrebu uz prethodno pribavljanje kompletne  potrebne dokumentacije.

Zbog neizmirenja zakonskih obaveza od strane jednog broja objekata, Regionalni vodovod je uskraćen za značajne prihode od posebne naknade, koje su definisane Zakonom o Regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja “Sl.list Crne Gore br.56/16).

Imajući u vidu finansijske izazove sa kojima Regionalni vodovod susreće, kao i procijenjeni iznos od posebne naknade koje bi trebalo da prihoduje Regionalni vodovod apeluje na nadležne subjekte  da u najhitnijem roku pristupe rješavanju ovog problema.