Odlični poslovni rezultati Regionalnog vodovoda: Dobit 790.000 eura

Finansijski izvještaj za prošlu godinu pokazao da je Regionalni vodovod Crnogorsko primorje ostvario rast prihoda i veću dobit u odnosu na 2021. i 2020. godinu, dok su rashodi smanjeni.
Shodno Zakonu o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, sredstva za finansiranje Regionalnog vodovoda obezbjeđuju se iz sopstvenih prihoda koje Društvo ostvaruje na tržištu, prodajom proizvoda i usluga, budžeta Crne Gore, kreditnih sredstava, poklona i donacija i drugih sredstava u skladu sa zakonom.
Od gore navedenih izvora, dva su osnovna prihoda koje stiče ovo Društvo i to: prihodi od isporuke vode lokalnim vodovodnim preduzećima i prihod od posebne naknade na investicije za izgradnju i rekonstrukciju objekata na teritoriji opština Crnogorskog primorja.
Društvo je ostvarilo pozitivan rezultat na dan 31.12.2022.godine u iznosu od 789.656€, na što je uticala Odluka Obora direktora o optimizaciji troškova na svim nivoima kojima se ne ugrožava poslovanje Društva, u mnogome je doprinijela da se ostaviri pozitivan rezultat.
Naime, jedan od primarnih prioriteta nove uprave kompanije odnosi se ne sveobuhvatnu racionalizaciju troškova poslovanja i svođenje istih na održivu mjeru. Tome u prilog govori i činjenica da su samo troškovi zarada u kompaniji u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu niži, smanjen je broj zaposlenih za deset radnika.
Društvo je ostvarilo negativni rezultat na dan 31.12.2020. godine u iznosu od -198.847 €, dok je ostvarilo pozitivan rezultat na dan 31.12.2021.godine u iznosu od 59.882€, a 31.12.2022. godine u iznosu od 789.656 €. Očigledno je u 2022. godini Regionalni vodovod postigao značajne finansijske rezultate.

Prihodi od isporuke vode bilježe manji rast u poređenju sa 2020.godinom, i isti su u 2021.godini veći za 1,20% u odnosu na 2020.godinu, dok su u 2022.godini veći za 2,29%.
Prihodi od posebne naknade na investicije su u 2022.godini, značajno su veći u odnosu na 2021.i 2020.godinu.

Troškovi reprezentacije značajno su smanjeni u 2021.godini i 2022.godini u poređenju sa isim troškovima u 2020. godini. Naime, isti su u 2022.godini manji za 70,34% u odnosu na troškove koji su ostvareni u 2020.godinu, dok su u 2021. godini realizovani troškovi reprezentacije manji za 26,09% u odnosu na 2020. godinu. U nastavku slijedi grafički prikaz troškova reprezentacije po godinama:

Ostale novčane pomoći obuhvataju novčane pomoći, donacije i sponzorstva, u 2022.godinu usljed trenutne nelikvidnosti Društva, a vođeni Odlukom Odbora direktora o optimizaciji svih troškova Društva, nijesu isplaćivane novčane pomoći, sponzorstva i donacije. U 2020. godini isplaćeno je 4.300 €, dok je u 2021. godini isplaćeno 27.950 €.
U drugoj polovini 2022. godine za dnevnice za službena putovanja kompanija nije potrošila nijedan euro.

Prihodi od isporuke vode bilježe manji rast u poređenju sa 2020. godinom, i isti su u 2021. godini veći za 1,20% u odnosu na 2020. godinu, dok su u 2022.godini veći za 2,29%.
S druge strane, lokalnim vodovodnim preduzećima je u 2022. godini ukupno fakturisan iznos od 3.404.861 miliona EUR. Za Budvu je to iznos od 1.169.247 miliona €, Kotor 704.890 €, Tivat 626.969 €, Bar 562.250 €, Ulcinj 276.978 €, a za Herceg Novi za period septembar, oktobar i novembar 2022.godine iznos od 64.527 EUR.
Kada su u pitanju prošlogodišnja i ranija potraživanja, Regionalni vodovod je u 2022. uspio da naplati iznos od 242.714 €, po osnovu zaključenog vansudskog poravnanja, a koji se odnosio na potraživanje od DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva iz 2020.godine, po osnovu obračunate naknade za manje preuzete količine vode u skladu sa članom 4 i 5 Ugovora o isporuci vode br. 01-16/9145 od 30.03.2016. godine.
Ipak, posljednjeg dana prošle godine dugovi kupaca tj.lokalnih vodovodnih preduzeća iznosili su 264.086 €, a najveći dug je imala opština Ulcinj u iznosu od 105.000 €.
Zakonom o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja iz 2016. godine, ustanovljen je novi iznos naknade za investitore koji namjeravaju da grade na teritoriji opština Crnogorskog primorja, i to od jedan odsto predračunske vrijednosti investicije, ali ne manje od osam eura po kvadratu bruto građevinske površine. I u ovom slučaju posebne pogodnosti imaju oni koji prave hotele sa četiri i pet zvjezdica, prihodi u 2022.godini po ovom osnovu bili bi veći za 25,76% u odnosu na 2021.godinu. Tako je kroz prihode od posebne naknade na investicije, Regionalni vodovod je imao ukupni prihod u 2022.godini u iznosu od 3.496.890 miliona eura, od čega se iznos od 869.365 € odnosi na prihod od posebne naknade na investicije za Opštinu Bar, iznos od 589.715 € za opštinu Tivtat, iznos od 717.315 € za opštinu Budvu, iznos od 266.646 € za Opštinu Kotor, iznos od 613.130 € za Opštinu Herceg Novi i iznos od 440.719 EUR za Opštinu Ulcinj.
Ono što treba posebno naglasiti ieste da je i u 2022. godini, kao i u kontinuitetu prethodnih jedanest godina, odnosno od početka funkcionisanja regionalnog sistema vodosnabdijevanja, zahvaljujući stručnom, dobro organizovanom i odgovornom radu svih zaposlenih, Regionalni vodovod bio na visini izuzetno odgovornih zadatka koje mu je društvo povjerilo te da je Crnogorskom primorju obezbijedio nedostajuću količinu vode.

Regionalni vodovod se tokom 2022. godine susretao sa brojnim izazovima. Među njima se po važnosti nameću dva izazova – problema: problem trenda pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre” i problem likvidnosti Regionalnog vodovoda. Regionalni vodovod je uvijek bio svjestan da u mjeri u kojoj se odgovori kako navedenim tako i svim drugim izazovima u toj mjeri se može govoriti o stabilnom i održivom funkcionisanju kako regionalnog sistema vodosnabdijevanja tako i Regionalnog vodovoda kao Društva.

Odgovornim odnosom i uvođenjem određenih mjera optimizacije troškova, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat na kraju 2022. godine. Ostvareni rezultat je tim veći ako se ima u vidu da se Regionalni vodovod već niz godina, odnosno od naplate sredstava po sudskoj presudi u korist kompanije Štrabag, suočava sa problemom likvidnosti. Tome je dodatno doprinijelo oslobađanje hotela sa 4 i 5 * od obaveze plaćanja posebne naknade koja se naplaćuje u korist Regionalni vodovod za izmirenje kreditnih obaveza. Po ovom osnovu Regionalni vodovod je izgubio zanačajna sredstva pa su kreditne obaveze značajno veće od dobijenih prihoda po osnovu posebne nadoknade.

Regionalni vodovod ne bi bio u stanju da postiže vrhunske poslovne rezultate da nema tim posvećenih, obrazovanih i vrijednih ljudi koji timski rade na ostvarenju poslovnog cilja.