Imovina Regionalnog vodovoda na meti vandala

Oštećen instrument „ecoLog“ u okviru II zone sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ na zemljanom proširenju pored lokalnog puta prema mjestu Grbavci.

Pored eksploatacije šljunka koja je pričinila trajnu štetu Regionalnom vodovodu, suočavamo se sa uništavanjem imovine ovog Društva od strane neodgovornih pejedinaca.

Bahato ponašanje pojedinaca koji nerijetko uništavaju kamere, mjerne istrumente, table sa natpisima i drugo, nije zaobišlo ni imovinu Regionalnog vodovoda. Šteta se, kao što je to uobičajeno, uglavnom pričinjava pod okriljem noći.

Prilikom redovnog obilaska instrumenata za mjerenje nivoa podzemnih voda u mjestu Grbavci, došlo je do uočavanja štete nastale kao posljedica požara, usljed čega je oštećen mjerni instrument „ecoLog“. Pričinjena šteta prelazi iznos od 6 000 EUR.

U pitanju je sofisticirani uređaj za kontinuirano praćenje i mjerenje nivoa, temperature i elektroprovodljivosti vode, koji ujedno predstavlja i jedinstven sistem za prenos podataka putem GPRS-a u realnom vremenu.

Osmatranje podzemnih voda i rijeka, kako u pogledu kvaliteta i kvantiteta vode, je od suštinske važnosti za sprečavanje propadanja vodnih resursa i obezbjeđenje stabilnosti operativnog sistema. Zbog izostanka sistematskog monitoringa na izvorištu “Bolje Sestre” i rijekama Morači i Cijevni u prošlosti, tokom ranijih istraživanja sprovedeno je bilansiranje i modelovanje podzemnih voda sa mnogo aproksimacija i nesigurnosti. Zbog toga je, izrada plana uspostavljanje monitoring mreže za praćenje podzemnih voda i padavina bio jedan od ključnih ciljeva projekta “Monitoring, control and protection of the regional water supply source “Bolje Sestre” (Geoprojekt i dr,2021-2022).

Nedopustivo je u normalnom i savremenom  društvu da se pored ovakvog objekta na kojem jasno piše sta je njegova svrha i ko je njegov upravljač, otvori deponija otpada. Materijalna šteta je velika i radi se o instrumentu koji je izuzetno značajan. Pored nastale materijalne štete, još veći problem predstavlja to što su izgubljeni dragocijeni podaci koji su izuzetno važni za dalja istraživanja iz ove oblasti jer su podaci u realnom vemenu od velikog značaja.

Regionalni vodovod kao upravljač ovog sistema i kao odgovorno Društvo, koje je svjesno nastalog problema, već je ušlo u proceduru saniranja nastale štete. Privremeno rješenje koje Regionalni vodovod sprovidi predstavlja svakodnevni obilazak ekipe koja će ručno mjeriti promjene nivoa podzemnih voda što će u velikoj mjeri olakšati buduća istraživanja.

Oprema i infrastruktura našeg Društva je na meti vandala, zato apelujemo na građane da se čuvaju zajednička dobra, jer je svrsishodnije da se sredstva utroše u kupovinu instrumenata za dalja istraživanja, umjesto što ih opredjeljujemo za obnovu postojećih.

Patrolne ekipe Regionalnog vodovoda, pored svakodnevnog  kontinuiranog obavljanja redovnih obilazaka, nijesu u mogućnosti zaštiti našu imovinu od vandala.

Skoro sva evidentirana šteta, pričinjena od NN lica, prijavljena je nadležnim institucijama, ali nažalost, nije jednostavno identifikovati počinioce koji ove radnje čine najčešće tokom noći.

U prethodnom periodu na meti vandala bio je video nadzor na objektima Regionalnog vodovoda, gdje su nepoznati počinioci polomili kamere. Naglašavamo da je reč o imovini svih građana, zato apelujemo za njeno čuvanje. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja državne imovine od ključne je važnosti za prevenciju vandalizma i odvraćanja pojedinaca od destruktivnog djelovanja.