BIVŠI IZVRŠNI DIREKTOR REGIONALNOG VODOVODA DONIO NEZAKONITU ODLUKU

Reagovanje Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje povodom teksta objavljenog u Pobjedi, dana 28.02.2023. godine, pod naslovom ,,Pred sudom zajedno srušili već povučenu odluku o otkazu“

U  tekstu se zbog nedovoljnog poznavanja činjenica daju određene insinuacije pa čitalac stiče pogrešnu sliku o činjenicama koje se iznose. Da je odluka, koja je predmet teksta, bivšeg izvršnog direktora Josipa Đuraškovića o davanju otkaza Nikici Purliji nezakonita, što je tvrđeno od strane Regionalnog vodovoda, potvrdio i  Osnovni sud u Cetinju. Shodno navedenim činjenicama, bilo kakvo reagovanje u cilju odbrane nezakonite odluke bivšeg izvršnog direktora je bespredmetno.

Tačno je da je Odbor direktora donio odluku kojom se suspenduju odluke izvršnog direktora Josipa Đuraškovića o otkazu Nikici Purliji zbog njene nezakonitosti. Odluka o otkazu nije donesena u skladu sa Zakonom o radu i drugim pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast. Takođe, nije postojao pravni osnov da se donese kao takva. Odluka nije bila usklađena sa pozitivnim zakonskim propisima jer se isti prilikom njenog donošenja pozivao na članove Zakona o radu koji regulišu porodiljsko odsustvo. Navedeno dovoljno govori o neozbiljnosti i lošoj namjeri Đuraškovića odnosno, dolazimo do zaključka da je želio da ukloni sve one koji su mu smetali da se u Regionalnom vodovodu osjeća kao u svom ,,pašaluku“ koji je ,,naslijedio“. Imenovni nije bio svjestan odgovornosti funkcije koju obavlja jer je očito smatrao da samo ima prava ali ne i obaveze. Upravo zbog takvog neodgovornog i nezakonskog poslovnja isti  je smijenjen sa mjesta funkcije izvršnog direktora.

Dakle, Odbor direktora  i novoizabrani izvršni direktor ,,vratili“ su gospođu  Purliju na posao. Razlog je jednostavan jer je svima bilo jasno da je ista na nezakonit način dobila otkaz. To je podstaklo bivšeg direktora Đuraškovića da podnese krivičnu prijavu protiv Odbora direkora i njegovog predsjednika Zorana Lakušića kao i protiv novoizabranog direktora RV, jer je smatrao da nijesu smjeli mijenjati njegove odluke bez obzira što su nezakonite.

Kako je pomenuta Nikica Purlija podnijela tužbu protiv RV, to je bilo u interesu RV da se u sudskom postupku utvrdi zakonitost, odnosno nezakonitost kako odluke Josipa Đuraškovića o suspenziji tako i odluka Odbora direktora i izvršnog direktora o njenom vraćanju na posao.

Sudska presuda je u cjelosti potvrila nezakonito postupanje izvršnog direktora Đuraškovića, odnosno zakonitost u postupanju Odbora direktora i novoizabranog direktora u slučaju Nikice Purlije. Regionalni vodovod nije imao pravnog interesa da na istu ulaže žalbu jer je u cjelosti sa istom saglasan. Naravno da će svi troškovi, u posebnom postupku, biti naplaćeni od onog zbog čijeg nezakonitog postupanja su nastali.

Nakon donošenja sudske presude, kojom su potvrđene odluke Odbora direktora, Regionalni vodovod je stavio tačku na pitanje nezakonitog otkaza i zakonitog vraćanja Nikice Purlije na posao.