Održana petnaesta po redu redovna sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Petnaesta po redu redovna sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, održana je 15. decembra 2022. godine u prostorijama Društva na izvorištu „Bolje Sestre“.

Budući da je 2022. godina na izmaku, glavni fokus Odbora direktora svakako je bio na usvajanju Godišnjeg plana rada DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ za 2023. godinu i njegovoj finalnoj pripremi za upućivanje resornom Minisitarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, odnosno, Vladi Crne Gore, na saglasnost. 

Pored redovnih aktivnosti Društva koje se tiču zahvatanja i distribucije vode opštinama na Crnogorskom primorju, održavanja i dodatnog infrastrukturnog unaprjeđivanja regionalnog vodovodnog sistema, posebno mjesto u planu rada za narednu godinu zauzimaju aktivnosti usmjerene na prevazilaženje aktuelnog problema pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“.

Naime, Regionalni vodovod je preduzeo odgovarajuće mjere u pravcu utvrđivanja uzroka pada izdašnosti vodizvorišta, angažujući eminentne stručnjake na polju geologije/hidrogeologije koji su sproveli niz naučnih istraživanja i analiza, te izradili studije koje su pokazale da, pored evidentnih klimatskih promjena, direktan uticaj na trend pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre“ imaju radovi koji se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače.

U tom smislu, značajan dio aktivnosti čija je realizacija planirana u 2023. godini obuhvatiće projekte u vezi sa izgradnjom pješčanog nasipa u koritu rijeke Morače kao i izgradnjom postrojenja za prečišćavanje vode kao najbrža i, u ovom trenutku, najizvodljivija rješenja za prevazilaženje navedenog problema, kao i maksimalni angažman kod nadležnih državnih institucija da se nekontrolisana eksploatacija šljunka i pijeska konačno zaustavi.

Kao i u prethodnom periodu, nastaviće se sa aktivnostima na unaprjeđenju saradnje sa lokalnim vodovodnim preduzećima na Crnogorskom primorju, čiji je krajnji cilj obezbjeđivanje optimalnih uslova za isporuku visokokvalitetne vode stanovnicima i posjetiocima Crnogorskog primorja. U tom smislu, prioritet će biti sklapanje ugovora o kontinuiranoj isporuci vode za potrebe opštine Herceg Novi.

Nastavak izgradnje novog cjevovoda PK Prijevor – Lastva Grbaljska i početak radova na cjevovodu u trupu novog bulevara na potezu Lastva Grbljanska –Tivat, kao i nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za cjelokupnu lokalnu hidrotehničku infrastrukturu za naselja Veliki pijesak, Dobre Vode i Utjeha u Baru i Kruče u Ulcinju, umnogome će opredjeljivati rad Regionalnog vodovoda u 2023. godini.

Pred Regionalnim vodovodom u 2023. godini su brojni izazovi i mnoštvo problema koje tek treba riješiti, ali, ovo Društvo će, zahvaljujući stručnim kadrovima kojima raspolaže, njihovom znanju i optimizmu, biti spremno da se sa svim poteškoćama adekvatno izbori.