Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković – Đurović posjetila DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković – Đurović posjetila je danas Regionalni vodovod u Budvi. Tom prilikom upriličen je radni sastanak, na kojem su prisustvovali predsjednik Odbora direktora  Zoran Lakušić  i izvršni direktor Borislav Ivanković.

Cilj sastanka je bio iznalaženje rješenja kada su u pitanju aktuelni problemi  sa kojima se Regionalni vodovod susreće u svom radu. Naime, ključno pitanje jeste kako i na koji način  obezbijediti da u narednoj turističkoj ljetnjoj sezoni 2023. godine ne dođe do restrikcija vode na Crnogorskom primorju. Razgovaralo se i o aktivnostima koje je neophodno preduzeti kako bi se obezbijedilo uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja tokom naredne ljetnje turističke sezone.

Istaknut je problem dugogodišnjeg trenda pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre” (nastao zbog klimatskih promjena i nelegalne eksploatacije pijeska iz korita rijeke Morače), takođe,  razgovaralo se i  o  aktuelnom problemu sa otpadom koji se odlaže na obalama rijeke Morače u Drugoj sanitarnoj zoni izvorišta Bolje Sestre.

Na sastanku je bilo riječi  o zastoju u naplati posebne naknade od izgradnje i legalizacije objekata, i o oslobađanju hotela sa 4 i 5 zvjezdica od plaćanja  posebne naknade (po tom osnovu Regionalni vodovod izgubio je prihod od blizu 5 miliona eura). Jedna od tema bila je i opterećenost Regionalnog vodovoda godišnjim ratama kredita (oko 4,8  miliona eura). Prilikom današnjeg radnog sastanka predstavljene su mjere i radnje koje Regionalni vodovod  planira  preduzeti na planu sprječavanja daljeg trenda pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre. Riječ je o  postavljanju zaustavne brane na rijeci Morači,  koja bi prema mišljenju hidrogeološke struke mogla ne samo da smanji trend pada, već i da značajno poboljša izdašnost izvorišta.

Takođe, predstavljleni su i  planovi o izgradnji privremenog postrojenja na izvorištu Bolje Sestre za prečišćavanje dodatnih količina vode, koje bi se zahvatale iz neposrednog okruženja izvorišta, kako bi se prevazišao potencijalni rizik od nedostatka vode za snabdijevanje Crnogorskog primorja tokom ljetnje sezone. 

Ministrarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković – Đurović posebno je naglasila značaj Regionalnog vodovoda za razvoj kako Crnogorskog primorja, tako i države Crne Gore.  Zbog ozbiljnosti problema sa kojima se suočava Regionalni vodovod i hitnosti njihovih rješavanja, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će u saradnji sa drugim   ministarstvima,  kao i sa  Vladom Crne Gore i svim ostalim  nadležnim institucijama nastaviti sa realizacijom predloženih mjera kako bi se za narednu ljetnju turističku sezonu obezbijedile potrebne količine vode, odnosno započelo sa dugoročnim rješavanjem problema nedostajućih količina vode.