Nelegalna postupanja na obalama rijeke Morače

Terenskim i patrolnim obilaskom riječnog toka Morače, koji je izvršen od strane Službe zaštite lica i imovine RVCP, desnom i lijevom obalom rijeke, od Ponara do ušća rijeke Sitnice u  Moraču, primjećena je veća količina građevinskog otpada, plastike kao i starog namještaja. Otpad  je istovaren na različitim lokacijama, koje pripadaju drugoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta.

Pored opasnosti zbog nelegalne eksploatacije šljunka i ugrožavanja izdašnosti samog vodoizvorišta Bolje Sestre, pravi se i crna ekološka tačka uz samu granicu sanitarne zaštite vodoizvorišta, rijeke Morače i Nacionalnog parka Skadarskog jezera.