Reagovanje Regionalnog vodovoda na komentar novinara koji je objavljen u dnevnom listu ,,Pobjeda” 09. oktobra 2022. godine na njegovo Saopštenje

U Saopštenju Regionalnog vodovoda, od 08. oktobra 2022. godine, istakli smo da papir trpi sve. Ali ovoga puta je pokazao i mnogo toga što je pisac htio prikriti. Nažalost, potvrđenje su naše sumnje u razloge napada na Regionlni vodovod i njegov Odbor direktora. Ko je čitao naše navedeno Saopštenje, kao i navedeni komentar novinara povodom istog, jasno mu se nameće zaključak koji smo u Saopštenju nagovijestili.