Asfaltne baze zagađuju i “Bolje sestre”

Asfaltne baze kao nelegalni objekti trebali su davno da budu uklonjeni i neko bi trebao da da odgovori zašto i dalje nesmetano rade, upozorava Zoran Lakušić

Asfaltne baze su ekološki genocid nad rijekama Cijevnom i Moračom, a ozbiljna prijetnja vodoizvorištu “Bolje sestre”. Uzimajući u obzir da rad asfaltne baze prouzrokuje ispuštanje hemikalija u vazduh tokom proizvodnje, uključujući mnoge toksične zagađivače vazduha kao što su arsen, benzen, formaldehid, kadmijum, fenol i heksan, neprihvatljivo je i nepravedno da se na taj način zagađuju rijeke Cijevna i Morača, a samim tim ugrožava se vodoizvorište “Bolje sestre”, upozorio je u izjavi za “Dan” predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda, Zoran Lakušić.

Asfaltne baze kao nelegalni objekti trebali su davno da budu uklonjeni i neko bi trebao da da odgovor zašto i dalje nesmetano rade. Sa skladištenjem naftnih derivata i raznim industrijskim procesima, asfaltne baze potencijalno ozbiljno ugrožavaju kvalitet vode izvorišta “Bolje sestre”. To dovodi u pitanje održivost čitavog projekta vodosnadbijevanja Crnogorskog primorja, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata Crne Gore, vrijednog preko 100.000.000 eura, kao i realizovanje investicija u oblasti turizma na Crnogorskom primorju, u vrijednosti preko tri milijarde eura, istakao je Lakušić, koji ukazuje da su asfaltne baze na uzurpiranom državnom zemljištu i da se nalaze u zoni sanitarne zaštite izvorišta “Bolje sestre”.

Regionalni vodovod se od 2014. godine protivi izgradnji asfaltnih baza u zaštitnim zonama vodoizvorišta “Bolje sestre”.

Prema riječima Zorana Lakušića, sada se može ustvrditi da izdašnost izvorišta “Bolje sestre”, usled kontinuiranog trenda pada izdašnosti, ali i rasta potrošnje vode, neće biti dovoljna da zadovolji sve potrebe za isporukom dodatnih količina vode na Crnogorskom primorju u narednoj ljetnjoj turističkoj sezoni.

Veoma je značajno da su novim cjevovodom iz izvorišta “Bolje sestre” u septembru potekle prve količine vode prema hercegnovskoj opštini. To je rezultat korektne saradnje sa menadžmentom DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi i direktoricom Oliverom Doklestić. U skladu sa postignutim dogovorom potpisan je ugovor između DOO “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva i DOO “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi. Do hercegnovske opštine, odnosno do naselja Bijela i Kamenari, u periodu izvođenja remonta energetske opreme i pregleda dovodnog tunela između hidroelektrana na Trebišnjici i Dubrovnika, dopremano je 50 l/s vode, čime je obezbijeđeno uredno vodosnabdijevanje ovog dijela hercegnovske opštine, istakao je Lakušić.

Nakon saznanja iz medija da je u proceduri izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju asfaltne baze koja se nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta “Bolje sestre”, uputio je dopis Ministarstvu održivog razvoja i turizma, kao nadležnom organu za vođenje predmetnog postupka, kojim su tražene dodatne informacije u vezi sa planiranjem predmetne izgradnje. Po dobijanju povratne informacije od Ministarstva da je u toku postupak izdavanja građevinske dozvole, Regionalni vodovod je ukazao da, shodno vodnim aktima izdatim Regionalnom vodovodu i shodno zakonu, na tom području nije dozvoljena izgradnja objekata tog tipa, uz detaljna obrazloženja o mogućim negativnim posledicama po izvorište “Bolje sestre”, naveo je Lakušić.

Dodaje da je Regionalni vodovod u toku avgusta mjeseca isporučivao 763 l/s, a što je 27 više od količine koja je ugovorena sa lokalnim vodovodnim preduzećima.

U toku ograničene isporuke nije bilo opasnosti od restrikcija, ali i da se vodosnadbijevanje vršilo na granici mogućeg. Može se konstatovati da je, usled brojnih problema, obezbijeđeno uredno vodosnadbijevanje Crnogorskog primorja, bez uvođenja restrikcija ili drugih oblika ograničenja u vodosnadbijevanju, koje bi bile izazvane smanjenom izdašnošću izvorišta. Međutim, činjenica da se uredno vodosnadbijevanje obezbijedilo isključivo usled postignute saradnje sa DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva, jasno potvrđuje opravdanost ranije izrečenih stavova i upozorenja koja su blagovremeno dostavljena nadležnim organima, naglašava Lakušić.

Izvor:

Dan.co.me