Vlada Crne Gore usvojila plan rada za 2022.godinu DOO“Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Na svojoj 17 sjednici, održanoj 9. septembra 2022. godine,  Vlada Crne Gore usvojila je Plan rada za 2022. godinu DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“.

Razmatranje i usvajanje Plana rada za 2022. godinu Regionalnog vodovoda bilo je povod da članovi Vlade ukažu na ozbiljnost problema ugrožavanja vodoizvorišta ,,Bolje sestre“ sa kojeg se snabdijeva vodom Crnogorsko primorje. U kontekstu klimatskih  promjena, članovi Vlade su posebno naglasili zanačaj vode, ukazujući da će voda u budućnosti biti vrednija od nafte. Zato se, istakli su oni,  svakoj  nelegalnoj eksploataciji šljunka i pijeska iz crnogorskih rijeka mora stati na kraj kako bi se spriječila njihova dalja devastacija. Posebno je akcentirana nelegalna eksplotacija pijeska i šljunka u koritu rijeke Morače, odnosno na području zaštitnih zona vodoizvorišta, koja ozbiljno ugrožava vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja. Samo se najstrožijim  sankcijama i pooštrenom kaznenom politikom to može spriječiti, stav je članova Vlade.