Održan sastanak sa predstavnicima Državne revizorske institucije (DRI)

Na inicijativu RVCG u Podgorici je održan, 7. septembra 2022. godine, sastanak sa predstavnicima DRI. Povod za organizovanje sastanka bio je upoznavanje predstavnika DRI sa mjerama i aktivnostima koje DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” preduzima na sprovođenju preporuka izdatih u Konačnom Izvještaju o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” — Budva za 2020. godinu, kao i sa stanjem i problemima sa kojima se Regionalni vodovod susreće u poslednjem periodu. 

Sastanku su ispred DRI prisustvovali: Jelić Zoran – Senator, Vladan Perović – načelnik, kao i revizori DRI. U ime Regionalnog vodovoda prisustvovali su: Zoran Lakušić –  Predsjednik OD,  Borislav Ivanković –  VD Izvršni direktor,  Saša Radulović –  Savjetnik ID sa saradnju sa MFI, Ivan Špadijer – rukovodilac teh. sektora i Vojislava Stijepović – rukovodulac finasijskog sektora.

U otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi postignut je dogovor da se, određene međusobne nesaglasnosti oko pojedinih preporuka prevaziđu u duhu partnerstva, sa ciljem postizanja najbolje poslovne prakse. Uz zahvalnost DRI na svim korisnim preporukama koje umnogome unapređuju način funkcionisanja ovog Društva predstavnici Regionalnog vodovoda su iskazali spremnost da odgovore svim preporukama DRI. Predstavnici DRI su ispoljili potpuno razumijevanje za pozicije i nadležnosti Regionalnog vodovoda, odnosno za trenutnu organizacionu i ekonomsku situaciju u kojoj se Regionalni vodovod nalazi. Isto tako su iskazali spremnost da se pozicija ovog sistem od izuzetnog značaja za državu Crnu Goru afirmišu na pravi način kod drugih državnih subjekata i institucija, kao i da će pružiti svu neophodnu stručnu podršku Regionalnom vodovodu.

Učesnici satanka su iskazali ubijeđenost da će se, u jednoj konstruktivnoj i partnerskoj saradnji, na obostrano zadovoljstvo, u cjelosti sprovesti preporuke DRI.