Regionalni vodovod u radnoj posjeti fabrici vode HOUT u Francuskoj

Na poziv Regionalnog predstavništva HOUT, direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, Josip Đurašković, je, zajedno sa ostalim članovima delegacije iz Crne Gore, bio gost i učesnik radne posjete fabrici vode HOUT u francuskom gradu Sen-Mijelu, u periodu od 11-14. aprila 2022. godine.

Fabrika HUOT u Francuskoj i Evropi posluje od 1901.godine, dio je industrijske grupacije SAS koju čini nekoliko fabrika i kompanija,  prisutna je u preko 40 zemalja svijeta. Proizvodi francuskog proizvođača HOUT su na tržištu regiona prisutni preko 15 godina.

Prilikom ove posjete  direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje prisustvovao je seminaru i prezentaciji sistema za distribuciju pitke vode. Od strane organizatora upoznat je sa aktuelnim dešavanjima  i novitetima u ponudi ovog zapadnoevropskog proizvođača, tehnologijom i evropskim standardima u oblasti proizvodnje vodovodnog materijala. Prezentovani su i načini za ostvarivanje ušteda, kao i mogućnosti primjene ove opreme u svakodnevnom poslovanju komunalnih preduzeća.

Prezentaciju i posjetu fabrici HOUT za crnogorske privrednike iz vodovodnog sektora je organizovalo regionalno predstavništvo HOUT. Upoznavanje sa inovacijama kao i stečena iskustva tokom ove radne posjete pružaju mogućnosti za dalje unaprijeđenje poslovanja Regionalnog vodovoda, sistema za regionalno vodosnabdijevanje kojim Regionalni vodovod upravlja, kao i usluga koje se pružaju korisnicima u okviru vodovodnog i sektora komunalnih usluga u Crnoj Gori.