U toku pripreme za ljetnju sezonu

Aktivnosti na pripremi regionalnog vodovodnog sistema (RVS) za održiv rad u toku ljetnje turističke sezone 2022. godine se odvijaju planiranom dinamikom, i pogonska spremnost RVS je u kontinuitetu na veoma dobrom nivou u odnosu na količine vode koje se isporučuju. Najveći izazov će biti, usljed evidentiranog pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre, izaći u susret svim zahtjevima opštinskih vodovoda za isporukom dodatnih količina vode preko ugovorenih, posebno tokom avgusta mjeseca, kada je potrošnja vode najveća, izjavio je izvršni direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje, Josip Đurašković.

Uz kontinuirane aktivnosti na tekućem, redovnom, održavanju RVS kojima se postiže i održava visok stepen pogonske spremnosti sistema, obezbijeđuje planirani rok trajanja opreme, kao i funkcionisanje opreme u okviru projektovanih parametara, tokom prve polovine godine stručne službe Regionalnog vodovoda sprovode niz dodatnih aktivnosti na pripremi sistema za maksimalni režim rada tokom ljetnjih mjeseci. Obavljeni su poslovi  inicijalne defektaže kvarova, blagovremeno su sprovedeni tenderski postupci za održavanje elektro opreme, mašinske opreme i građevinskih objekata i nabavku rezervnih djelova, kao i za otklanjanje kvarova za koje je neophodno angažovanje spoljnih saradnika, dok poslove na organizaciji radova na popravci, kontrolu kvaliteta i praćenje izvedenih radova, kao i manje radove na popravci, vrše stručne službe Regionalnog vodovoda.

U periodu do ljetnje sezone je planirana i nabavka i ugradnja mjerne opreme (mjerači protoka, davači pritisaka, nivometri i sl.), čime će se podići nivo tačnosti mjerenja, ali i sprovesti zakonska obaveza zamjene i/ili baždarenja mjerača protoka putem kojih se mjeri isporučena količina vode potrošačima na svakih 5 godina.

Kako ne postoje značajni gubici vode u sistemu, za potrebe podizanja pogonske spremnosti pumpnih stanica na maksimalni nivo, neophodno je izvršiti otklanjanje par evidentiranih kvarova, što je u toku, čime ćemo postići 100 % pogonske spremnosti prije početka ljetnje turističke sezone, dodao je Đurašković.

Međutim, i pored našeg maksimalnog angažovanja da obezbjedimo kontinuirano  vodosnabdijevanje Primorja tokom predstojeće ljetnje sezone, suočavamo se sa značajnim izazovom u vidu smanjene izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre, čemu su, u značajnoj mjeri doprinijele dugogodišnje nelegalne aktivnosti na iskopavanju šljunka i pijeska u koritu rijeke Morače, kao i u okviru druge zone sanitarne zaštite vodoizvorišta. Ni nakon brojnih apela koje smo uputili, te brojnih krivičnih prijava koje smo podnijeli, ove aktivnosti nijesu u potpunosti obustavljene, što predstavlja dodatni izazov po vodosnabdijuevanje Crnogorskog primorja. Ovakvo stanje dovodi u pitanje mogućnost Regionalnog vodovoda da zadovolji sve zahtjeve lokalnih vodovodnih preduzeća za isporukom dodatnih količina vode, a koje se kreću i do dvostruko većih količina od ugovorenih, posebno tokom avgusta mjeseca, kada dođe do zaslanjenja lokalnih izvorišta. Dok je izvjesno da će se sve ugovorene količine moći isporučiti, pa i one čije ugovaranje je u toku sa Opštinom Herceg Novi i ViK Herceg Novi, postoji realna mogućnost da se usljed evidentiranog pada izdašnosti izvorišta Bolje Sestre neće moći udovoljiti svim zahtjevima za dodatnom količinom vode, izjavio je Đurašković.

U okviru nadležnosti koje ima, Regionalni vodovod će pokrenuti više aktivnosti koje bi za rezultat mogle imati djelimično ublažavanje efekata pada izdašnosti izvorišta, a koje su takođe neophodne kao istraživačke i ispitne aktivnosti za potrebe održivog rješavanja predmetnog izazova, što uključuje sprovođenje ispitnih aktivnosti na zahvatanju dodatnih količina vode u neposrednoj blizini izvorišta iz dubljih slojeva podzemne vode, izgradnju privremenog nasipa u koritu rijeke Morače, te ispitivanje mogućnosti filtriranja manjih količina jezerske vode iz neposredne blizine vodozahvata (za koju je utvrđeno da je veoma sličnog kvaliteta kao i voda iz izvorišta). U slučaju pozitivnog rezultata, ove ispitne aktivnosti potencijalno mogu obezbijediti dodatne količine vode za zahvatanje u toku kritičnih ljetnjih mjeseci. Aktivnosti na zahvatanju dodatnih količina vode u neposrednoj blizini izvorišta iz dubljih slojeva podzemne vode će se finansirati putem IPA INTERREG IT-AL-MNE programa, a u okviru aktivnosti na uspostavljanju monitoring stanica u II zoni sanitarne zaštite izvorišta, dok je za preostale aktivnosti započet postupak utvrđivanja zakonskih pretpostavki za sprovođenje, nakon čega će se pristupiti procjeni cijene koštanja i vremenskih okvira u kojima se mogu sprovesti. Svakako, moguća rješenja do kojih bi se došlo ovim istraživanjima, te njihova sprovođenja u djelo nije moguće očekivati do ljetnje turističke sezone 2022. godine.   

Do nalaženja održivog i trajnog rješenja za zahvatanje dodatnih količina vode, Regionalni vodovod će, kao i prethodne godine, voditi dnevnu kontrolu raspoloživih količina vode, planirati rad pumpnih agregata na način da se zahvate maksimalne raspoložive količine vode iz vodozahvata i posvetiti posebnu pažnju detekciji gubitaka, iako su oni na niskom nivou, kako bi obezbijedio maksimalne raspoložive količine vode i spriječio zastoj u urednom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, zaključio je Đurašković.

Izvori:

Vijesti
Cgvijesti.net
Bizniscg.me
Aktuelno.me