Evidencija o zahvaćenim i isporučenim koločinama vode u 2021. godini

Januar, Februar, Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar

 

Evidencija o zahvaćenim i isporučenim koločinama vode u 2020. godini

Januar, Februar, Mart, April, Maj, Jun, Jul, Avgust, Septembar, Oktobar, Novembar, Decembar

 

Evidencija o zahvaćenim i isporučenim koločinama vode u 2019. godini

Januar, FebruarMart, April, MajJunJul, Avgust, SeptembarOktobarNovembarDecembar

 

Evidencije o količinama zahvaćene i isporučene vode i o korišćenju izvorišta

Oktrobar

Novembar