DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je, kao Društvo u 100% državnom vlasništvu, obveznik Zakona o javnim nabavkama.

DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je kadrovski osposobljeno za sprovođenje postupaka javnih nabavki shodno pravilima međunarodnih finansijskih institucija kakve su Svjetska banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Abu Dabi fond za razvoj i sl. Takođe Društvo je u prethodnom periodu pripremalo i implementiralo veći broj ugovora za nabavku roba, usluga i izvođenje radova baziranih na FIDIC principima ugovaranja.

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane nadležnog državnog organa za politiku javnih nabavki, kao i uvjerenja izdata od strane Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za obavljanje postupaka nabavki shodno pravilima tih međunarodnih institucija.

Shodno Zakonu, oglasi i tenderi, kao i dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN).

Oglasi i tenderska dokumentacija za postupke nabavki koji se sprovode po pravilima Evropske benke za obnovu i razvoj, objavljuju se na Portalu za nabavke EBRD (ECEPP).

 

Aktuelni postupci:

 

Realizovani postupci:

 

Nabavka usluga snimanja, montiranja i distribucije video i foto priloga

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Servis hlorne stanice na rezervoaru “Đurmani”

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Usluge mobilne telefonije

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavještenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Nabavka krovopokrivačkih radova

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude  (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Nabavka usluga održavanja računara

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Ugovor za pružanje usluga prevođenja

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

 

Nabavka kancelarijskog materijala

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

 

Održavanje štampač/skener/fotokopir aparata

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

 

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude(.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude(.pdf)

 

Nabavka usluga geodetskog osmatranja slijeganja objekata

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka usluga registrovanja i osiguranja vozila

Zahtjev-za-dostavljanje-ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Izmjene i dopune Zahtjeva (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka radova na interventnom održavanju infrastrukture Regionalnog vodovoda

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Izrada Plana za kupovinu zemljišta i vraćanje okoline u prethodno stanje u
skladu sa Operativnim Uslovom 5 Evropske banke za obnovu i razvoj

Zahtjev-za-dostavljanje-ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka radova na nabavci i ugradnji mjerača protoka

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka geodetskih radova

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka laboratorijske opreme

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka informacionog sistema za računovodstvo

Zahtjev za dostavljanje ponude

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka radova na opremanju prostorija u objektima regionalnog vodovodnog sistema

Zahtjev za dostavljanje ponude

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka potrepština za potrebe Regionalnog vodovoda

Zahtjev za dostavljanje ponude

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka usluga prevođenja

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor 

 

Nabavka računarske opreme

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka usluga izrade Glavnog projekta izmiještanja cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – Tivat

 – Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2506/2 od 13.08.2019.godine

Obavjestenje o ishodu postupka

 – Ugovor

 

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2279/2 od 24.07.2019.godine

-Obavjestenje o ishodu postupka Alliance

-Ugovor

 

Nabavka kancelarijskog materijala

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2288/2 od 25.07.2019.godine.

– Obavještenje o ishodu postupka

– Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

 

Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije u objektima Regionalnog vodovoda

-Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1925/2 od 24.06.2019.godine. 

– Obavjestenje o ishodu postupka 

– Ugovor za nabavku usluga održavanja sistema klimatizacije

 

Nabavka usluga snimanja, montiran ja i distribucije video i foto priloga

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1625/2 od 30.05.2019. godine

 – Obavjestenje o ishodu postupka 

  – Ugovor

 

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1499/2 od 16.05.2019. godine.

 Obavještenje o ishodu postupka br. 19-1499/6 od 04.06.2019. 

– Ugovor o pružanju DDD usluga 

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih            

 Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1500/2 od 16.05.2019. godine.

 – Obavještenje o ishodu postupka br. 19-1500/4 od 27.05.2019. godine 

– Ugovor o osiguranju zaposlenih 

 

Nabavka goriva

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1407/2 od 13.05.2019. godine.

– Obavještenje o ishodu postupka 

 – Ugovor za nabavku 

 

Nabavka usluga štampe

– Zahtjev za dostavljanje ponude 06.08.2018. Broj: 18-2811/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 14.08.2018. Broj: 18-2965/2

 

Nabavka usluga štampanja stručnih publikacija

– Zahtjev za dostavljanje ponude 01.08.2018. Broj: 18-2748/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 07.08.2018. Broj: 18-2840/2

 

Nabavka usluga periodičnog ispitivanja elektroinstalacija i dizalica

Zahtjev za dostavljanje ponude 11.07.2018. Broj: 18-2492/2

– Dopuna Zahtjeva 16.07.2018. Broj: 18-2492/3

– Obavjestenje o ishodu postupka 31.07.2018. Broj: 18-2732/2

 

Nabavka izrade urbanističko-arhitektonskog rješenja eko kampa „Iskreno zeleno“ za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 22.06.2018. Broj: 18-2244/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 11.07.2018. Broj: 18-2489/2

 

Nabavka hlora i baždarenja boca za hlor za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 15.06.2018. Broj: 18-2156/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 11.07.2018. Broj: 18-2488/2

 

Nabavka radova za rekonstrukciju dijela cjevovoda u zatvaračnici PK „Prijevor“ i ugradnju vodomjera za kontrolu potrošnje vode za sopstvene potrebe

– Zahtjev za dostavljanje ponude 15.05.2018. Broj: 18-1668/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 15.06.2018. Broj: 18-2171/2

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

– Zahtjev za dostavljanje ponude 12.04.2018. Broj: 18-1246/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 09.05.2018. Broj: 18-1580/2

 

Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije u objektima JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 12.04.2018. Broj: 18-1247/2

– Pojašnjenje tenderske dokumentacije 17.04.2018. Broj: 18-1299/2

– Obavještenje o ishodu postupka 09.05.2018. Broj: 18-1593/2

 

Nabavka usluga registrovanja (tehnički pregled), obaveznog i kasko osiguranja vozila

– Zahtjev za dostavljanje ponude 03.04.2018. Broj: 18-1100/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 10.04.2018. Broj: 18-1188/2

 

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 03.04.2018. Broj: 18-1101/1

– Obavjestenje o ishodu postupka 17.04.2018. Broj: 18-1306/2

 

Nabavka laboratorijske opreme za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-893/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 03.04.2018. Broj: 18-1078/2

 

Nabavka potrepština za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-903/2

– Pojasnjenje tenderske dokumentacije 26.03.2018. Broj: 18-953/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 03.04.2018. Broj: 18-1077/2

 

Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta Bolje Sestre i inspekciji podvodnih vodova za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-882/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 30.03.2018. Broj:18-1068/2

 

Nabavka usluga izrade Studije valorizacije lokacije „Karuč“ za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 28.02.2018. Broj: 18-640/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 08.03.2018. Broj: 18-773/2