Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je, kao preduzeće u 100% državnom vlasništvu, obveznik Zakona o javnim nabavkama.

J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je kadrovski osposobljeno za sprovođenje postupaka javnih nabavki shodno pravilima međunarodnih finansijskih institucija kakve su Svjetska banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Abu Dabi fond za razvoj i sl. Takođe preduzeće je u prethodnom periodu pripremalo i implementiralo veći broj ugovora za nabavku roba, usluga i izvođenje radova baziranih na FIDIC principima ugovaranja.

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane Uprave za javne nabavke kao i Potvrde izdate od strane Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za obavljanje postupaka nabavke shodno pravilima tih međunarodnih institucija.

Shodno Zakonu, oglasi i tenderi, kao i dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki Crne Gore.

Preduzeće sprovodi postupke nabavki male vrijednosti shodno Pravilniku o nabavkama male vrijednosti.

Hitne nabavke se sprovode na osnovu Pravilnika o sprovođenju hitnih nabavki.

 

 

Aktuelni postupci:

 

Realizovani postupci:

 

Nabavka usluga snimanja, montiranja i distribucije video i foto priloga

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Servis hlorne stanice na rezervoaru “Đurmani”

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Usluge mobilne telefonije

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavještenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Nabavka krovopokrivačkih radova

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude  (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Nabavka usluga održavanja računara

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

 

Ugovor za pružanje usluga prevođenja

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

 

Nabavka kancelarijskog materijala

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

 

Održavanje štampač/skener/fotokopir aparata

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

 

Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Obavjestenje o ishodu postupka (.pdf)

Ugovor

Zahtjev za dostavljanje ponude(.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude(.pdf)

 

Nabavka usluga geodetskog osmatranja slijeganja objekata

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka usluga registrovanja i osiguranja vozila

Zahtjev-za-dostavljanje-ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Izmjene i dopune Zahtjeva (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka radova na interventnom održavanju infrastrukture Regionalnog vodovoda

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Izrada Plana za kupovinu zemljišta i vraćanje okoline u prethodno stanje u
skladu sa Operativnim Uslovom 5 Evropske banke za obnovu i razvoj

Zahtjev-za-dostavljanje-ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka radova na nabavci i ugradnji mjerača protoka

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka geodetskih radova

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka laboratorijske opreme

Zahtjev za dostavljanje ponude (.docx)

Zahtjev za dostavljanje ponude (.pdf)

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka informacionog sistema za računovodstvo

Zahtjev za dostavljanje ponude

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka radova na opremanju prostorija u objektima regionalnog vodovodnog sistema

Zahtjev za dostavljanje ponude

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka potrepština za potrebe Regionalnog vodovoda

Zahtjev za dostavljanje ponude

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka usluga prevođenja

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor 

 

Nabavka računarske opreme

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka

Ugovor

 

Nabavka usluga izrade Glavnog projekta izmiještanja cjevovoda na dionici Lastva Grbaljska – Tivat

 – Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2506/2 od 13.08.2019.godine

Obavjestenje o ishodu postupka

 – Ugovor

 

Nabavka usluga održavanja i servisiranja vozila

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2279/2 od 24.07.2019.godine

-Obavjestenje o ishodu postupka Alliance

-Ugovor

 

Nabavka kancelarijskog materijala

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-2288/2 od 25.07.2019.godine.

– Obavještenje o ishodu postupka

– Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

 

Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije u objektima Regionalnog vodovoda

-Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1925/2 od 24.06.2019.godine. 

– Obavjestenje o ishodu postupka 

– Ugovor za nabavku usluga održavanja sistema klimatizacije

 

Nabavka usluga snimanja, montiran ja i distribucije video i foto priloga

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1625/2 od 30.05.2019. godine

 – Obavjestenje o ishodu postupka 

  – Ugovor

 

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1499/2 od 16.05.2019. godine.

 Obavještenje o ishodu postupka br. 19-1499/6 od 04.06.2019. 

– Ugovor o pružanju DDD usluga 

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih            

 Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1500/2 od 16.05.2019. godine.

 – Obavještenje o ishodu postupka br. 19-1500/4 od 27.05.2019. godine 

– Ugovor o osiguranju zaposlenih 

 

Nabavka goriva

– Zahtjev za dostavljanje ponude broj 19-1407/2 od 13.05.2019. godine.

– Obavještenje o ishodu postupka 

 – Ugovor za nabavku 

 

Nabavka usluga štampe

– Zahtjev za dostavljanje ponude 06.08.2018. Broj: 18-2811/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 14.08.2018. Broj: 18-2965/2

 

Nabavka usluga štampanja stručnih publikacija

– Zahtjev za dostavljanje ponude 01.08.2018. Broj: 18-2748/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 07.08.2018. Broj: 18-2840/2

 

Nabavka usluga periodičnog ispitivanja elektroinstalacija i dizalica

Zahtjev za dostavljanje ponude 11.07.2018. Broj: 18-2492/2

– Dopuna Zahtjeva 16.07.2018. Broj: 18-2492/3

– Obavjestenje o ishodu postupka 31.07.2018. Broj: 18-2732/2

 

Nabavka izrade urbanističko-arhitektonskog rješenja eko kampa „Iskreno zeleno“ za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 22.06.2018. Broj: 18-2244/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 11.07.2018. Broj: 18-2489/2

 

Nabavka hlora i baždarenja boca za hlor za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 15.06.2018. Broj: 18-2156/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 11.07.2018. Broj: 18-2488/2

 

Nabavka radova za rekonstrukciju dijela cjevovoda u zatvaračnici PK „Prijevor“ i ugradnju vodomjera za kontrolu potrošnje vode za sopstvene potrebe

– Zahtjev za dostavljanje ponude 15.05.2018. Broj: 18-1668/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 15.06.2018. Broj: 18-2171/2

 

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

– Zahtjev za dostavljanje ponude 12.04.2018. Broj: 18-1246/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 09.05.2018. Broj: 18-1580/2

 

Nabavka usluga održavanja sistema klimatizacije u objektima JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 12.04.2018. Broj: 18-1247/2

– Pojašnjenje tenderske dokumentacije 17.04.2018. Broj: 18-1299/2

– Obavještenje o ishodu postupka 09.05.2018. Broj: 18-1593/2

 

Nabavka usluga registrovanja (tehnički pregled), obaveznog i kasko osiguranja vozila

– Zahtjev za dostavljanje ponude 03.04.2018. Broj: 18-1100/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 10.04.2018. Broj: 18-1188/2

 

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 03.04.2018. Broj: 18-1101/1

– Obavjestenje o ishodu postupka 17.04.2018. Broj: 18-1306/2

 

Nabavka laboratorijske opreme za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-893/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 03.04.2018. Broj: 18-1078/2

 

Nabavka potrepština za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-903/2

– Pojasnjenje tenderske dokumentacije 26.03.2018. Broj: 18-953/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 03.04.2018. Broj: 18-1077/2

 

Nabavka radova na čišćenju vodoizvorišta Bolje Sestre i inspekciji podvodnih vodova za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 20.03.2018. Broj: 18-882/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 30.03.2018. Broj:18-1068/2

 

Nabavka usluga izrade Studije valorizacije lokacije „Karuč“ za potrebe J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

– Zahtjev za dostavljanje ponude 28.02.2018. Broj: 18-640/2

– Obavjestenje o ishodu postupka 08.03.2018. Broj: 18-773/2