Odbora direktora društva „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ d.o.o Budva, na sjednici održanoj 9. avgusta 2021. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Odbora direktora, Zoran Lakušić, na predlog Komisije za imenovanje, izabrao je za izvršnog direktora Josipa Đuraškovića, diplomiranog ekonomistu, na period od 5 godina.

Takođe, na istoj sjednici je Odbor direktora usvojio Izvještaj nezavisnog revizora „CROWE MNE“ o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2020. godinu, sa zadatkom da se u komunikaciji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja riješe međusobno neusaglašene obaveze po osnovu naknade na dan 31. decembar 2020. godine  u iznosu od 598.429 еura, nastale po osnovu Ugovora potpisanog 28. avgusta 2007. godine, između Vlade Crne Gore i Međunarodne organizacije za razvoj. Revizorska kuća „CROWE MNE“ nije mogla da utvrdi potencijalne efekte na priložene finansijske iskaze, pa je izdala mišljenje sa rezervom.

Društvo „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ d.o.o Budva je na kraju 2020. godine iskazalo gubitak u iznosu od 198.847 еura, sa visokim kreditnim zaduženjem od 50 odsto ukupnog poslovnog prihoda, koji je u 2020. godini iznosio 5.935.335 еura.