Kao izraz želje za dodatnim unapredenjem saradnje u oblasti oblasti zaštite i korišćenja vode kao

najznadajnijeg prirodnog resursa i održivog upravljanja uz poštovanje ekoloških principa i zelenih politika, dana 19. maja 2021. godine izvršni direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje DOO Budva, Goran Jevrić i direktorica JP Nacionalnih parkova Crne Gore Jelena Kljajević su potpisali  Memorandum o saradanji između ova dva preduzeća.

Imajući u vidu principe održivog razvoja prirodnih resursa i značaj djelatnosti vodosnabdijevanja za život, razvoj turizma i javni interes, važnost obezbjeđivanja kvalitetne vode za piće za zdravlje ljudi, kao i ulogu Nacionalnih parkova u zaštiti životne sredine i područja nacionalnih parkova, a posebno Nacionalnog parka Skadarsko jezero, na čijoj teritoriji se nalazi vodoizvorište Regionalnog vodovoda, “Bolje Sestre” koje snabdijeva vodom svih šest opština na Crnogorskom primorju, Memorandumom je definisana potreba i značaj zajedničkog djelovanja, međusobne razmjene znanja, iskustva, opreme i informacija, kao i konkretizacija saradnje u procesima sprovodenja zakonske regulative iz ovih oblasti, a posebno u cilju očuvanja i zaštite kvaliteta vode na izvorištu “Bolje Sestre”.

“Osim što smo ovim Memorandumom stavili na raspolaganje osnovna sredstva Nacionalnih parkova Regionalnom vodovodu, shodno politikama zaštite i upravljanja Nacionalnih parkova na teritoriji Crne Gore, posebno NP Skadarsko jezero, a na inicijativu Regionalnog vodovoda, sa zadovoljstvom smo se saglasili da Nacionalni parkovi pripremaju i objavljuju tekstove u stručnoj publikaciji VODE CRNE GORE, koju Regionalni vodovod izdaje dva puta godišnje, kako bi i time doprinijeli podizanju svijesti o značaju promocije, zaštite, očuvanja i održivog upravljanja prirodnim resursima u Crnoj Gori”, istakla je direktorica Kljajević.

“Na inicijativu Nacionalnih parkova, a za potrebe realizacije ciljeva u okviru Memoranduma, dogovorili smo postavljanje termovizijske kamere u sklopu postrojenja Regionalnog vodovoda na izvorištu  Bolje Sestre, kao i stacioniranje službenih plovila Nacionalnih parkova u zoni vodoizvorišta.

Uz redovnu razmjenu informacije o svim uočenim pojavama koje mogu negativno uticati na regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja na području NP Skadarsko jezero, odnosno na području druge i treće zone sanitarne zaštite izvorišta, kao i na djelatnost na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero, dodatno ćemo unaprijediti bezbjednost i zaštitu neprocjenjivih prirodnih resursa države Crne Gore”, izjavio je direktor Jevrić.