U cilju ostvarivanja dugoročne i bliske saradnje u oblasti  zaštite i korišćenja vode  kao najznačajnijeg    resursa, kao i uspješne promocije principa održivog razvoja prirodnih resursa i zaštite prostora i životne sredine,  izvršni direktor Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje DOO Budva, gospodin Goran Jevrić i v.d. direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, gospođa Dušica Brnović, potpisali su 19. maja 2021. godine u Podgorici Memorandum o saradnji.

Uzimajući u obzir značaj djelatnosti koje obavljaju ova dva subjekta za ukupni ekonomski razvoj Crne Gore, buduća saradnja Regionalnog vodovoda i Zavoda obuhvata širok spektar zajedničkih aktivnosti u smislu međusobne razmjene resursa i kapaciteta, informacija i znanja te dobrih praksi u cilju realizacije ciljeva navedenih u potpisanom Memorandumu, koji uključuju:

  • unaprijeđenje upravljanja izvorištem ,,Bolje Sestre“ kroz izradu konkretnih predloga od strane ekspertskih timova Zavoda koji bi bili angažovani na praćenju kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika izvorišta;
  • korišćenje profesionalnih i tehničkih kapaciteta Zavoda u monitoringu i istraživanju parametara površinskih i podzemnih voda, od značaja za preispitivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ,,Bolje Sestre“, praćenje uticaja klimatskih varijabila na promjene na lokalitetu ovog izvorišta od nacionalnog značaja i slivnog područja koje gravitira ovom izvorištu, a sve u cilju unaprijeđenja kontrole i zaštite izvorišta, kao i proširenja regionalnog vodovodnog sistema u smislu određivanja alternativnog izvora za regionalno vodosnabdijevanje;
  • zajedničku pripremu dokumentacije za povlačenje sredstava iz EU fondova za projekte, od značaja za obije institucije; kao i
  • razvoj međusobne saradnje u oblastima značaja voda i njihove zaštite.

Izražavajući zadovoljstvo postignutim sporazumom o proširenju saradnje, direktor Regionalnog vodovoda, Goran Jevrić je dodao: “Pored direktnih benefita za obije strane koje očekujemo od planiranih zajedničkih aktivnosti u narednom periodu, dodatno nas raduje i iskazano interesovanje Zavoda da u svojstvu punopravnog saizdavača, uzme značajno učešće u objavljivanju tekstova i izdavanju stručne publikacije Regionalnog vodovoda “Vode Crne Gore”, čiji je naučno istraživački i promotivno-informativni karakter akademska, ali i laička javnost prepoznala kao važan zamajac u širenju svijesti o potrebi zaštite životne sredine, unaprjeđenju ekološke vizije o značaju vode kao resursa, kao i promociji politika zaštite i održivog upravljanja vodnim resursima u Crnoj Gori, ali i šire.”

“Izuzetno smo zadovoljni potpisanim Memorandumom kojim je već postojeća saradnja između Zavoda i Regionalnog vodovoda podignuta na viši nivo. Očekujemo da ćemo kroz planirane zajedničke nastupe  ka javnosti, a posebno zajedničkom promocijom značaja voda i njihove zaštite i organizovanjam stručnih skupova kao i edukacijom gradana o istom, doprinijeti daljem unaprijeđenju razvoja Crne Gore kao ekološke države, prepoznate po dobro očuvanim  prirodnim resursima koje ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama”, zaključila je v.d. direktorica Zavoda, Dušica Brnović.