Objavljen tender za izgradnju drugog (paralelnog) cjevovoda na dionici  Prekidna komora „Prijevor“ – Lastva Grbaljska kojim će se povezati Prekidna komora sa budućim cjevovodom koji će biti položen u okviru projekta izgradnje bulevara Jaz – Aerodrom „Tivat“ čime će se podići kapacitet regionalnog vodovodnog sistema za opštine Boke Kotorske sa postojećih 330 na do 750 l/s. Tender je objavljen na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i može se naći na adresi:

https://ecepp.ebrd.com/respond/J829Z3QR9M

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=12155602