“Objavljen tender za rekonstrukciju magistralnog puta M2, Tivat – Budva (Jaz), u okviru kojeg je planirana izgradnja drugog (paralelnog) cjevovoda na ovoj dionici, kojim će se podići kapacitet regionalnog vodovodnog sistema za opštine Boke kotorske sa postojećih 330 na do 750 l/s. Tender je objavljen na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i može se naći na adresi: