Saopštenje za javnost društva REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE d.o.o. Budva

Saopštenje za javnost društva REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE d.o.o. Budva

POTPISIVANJEM SPORAZUMA IZMEĐU REGIONALNOG VODOVODA I PRIMORJE HOTEL & RESTAURANTS OKONČAN ZASTOJ U RADOVIMA NA PRIKLJUČENJU HERCEG NOVOG NA REGIONALNI VODOVODNI SISTEM „Završetak radova na projektu spajanja opštine Herceg Novi na regionalni vodovodni sistem (RVS), kao jedine preostale opštine na Crnogorskom primorju koja još uvijek nije direktno priključena na sistem Regionalnog vodovoda, nakon gotovo godinu dana kašnjenja, je konačno izvjestan“, saopštio je direktor Regionalnog vodovoda, Josip Đurašković. Josip Đurašković, izvršni direktor „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ doo Budva Na  sastanku koji je Đurašković održao sa vlasnicima društva „PRIMORJE“ HOTEL & RESTAURANTS AD TIVAT, a shodno izraženom prijateljskom stavu i težnji obje strane da se, u obostranom interesu i želji da se ne ugrozi javni interes, dođe do zajedničkog rješenja višemjesečnog spora, uspješno je postignut Sporazum u postupku isplate pravične naknade za nepotpunu eksproprijaciju pred Upravom za katastar i državnu imovinu PJ Tivat. Time je okončan postupak po Rješenju Uprave za katastar i državnu imovinu PJ Tivat o izvršenju nepotpune eksproprijacije, tj. po žalbi...
Opširnije...
Saopštenje za javnost: Odbora direktora „Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje“ d.o.o Budva

Saopštenje za javnost: Odbora direktora „Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje“ d.o.o Budva

Odbora direktora društva „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ d.o.o Budva, na sjednici održanoj 9. avgusta 2021. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Odbora direktora, Zoran Lakušić, na predlog Komisije za imenovanje, izabrao je za izvršnog direktora Josipa Đuraškovića, diplomiranog ekonomistu, na period od 5 godina. Takođe, na istoj sjednici je Odbor direktora usvojio Izvještaj nezavisnog revizora „CROWE MNE“ o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2020. godinu, sa zadatkom da se u komunikaciji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja riješe međusobno neusaglašene obaveze po osnovu naknade na dan 31. decembar 2020. godine  u iznosu od 598.429 еura, nastale po osnovu Ugovora potpisanog 28. avgusta 2007. godine, između Vlade Crne Gore i Međunarodne organizacije za razvoj. Revizorska kuća „CROWE MNE“ nije mogla da utvrdi potencijalne efekte na priložene finansijske iskaze, pa je izdala mišljenje sa rezervom. Društvo „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ d.o.o Budva je na kraju 2020. godine iskazalo gubitak u iznosu od 198.847 еura, sa visokim kreditnim zaduženjem od 50 odsto ukupnog poslovnog prihoda, koji...
Opširnije...
Vode ima dovoljno, nema potrebe za restrikcijama

Vode ima dovoljno, nema potrebe za restrikcijama

„Sezonu nikako ne treba ugrožavati i pominjati restrikcije u njoj, već obezbijediti da sistem funkcioniše kako treba”, kaže Josip Đurašković Za restrikcijama vode na primorju nema nikakve potrebe, jer „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” u svakom trenutku može isporučiti neophodne količine za svaki grad, te omogućiti njihovo uredno snabdijevanje, posebno jer je turistička sezona u toku. To je za „Dan” kazao izvršni direktor DOO Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, Josip Đurašković, koji navodi da trenutno od njih vodu ne uzima samo Herceg Novi, a da su iz Bara tražili da se poveća isporuka, što je odmah i urađeno. Podsjetimo, direktor DOO “Vodovod i kanalizacija Bar (ViK) Mladen Đuričić apelovao je na građane da pijaću vodu ne koriste nenamjenski, za pranje dvorišta, trotoara, automobile i zalivanje voćnjakaa naveo je i da zahvaljujući obezbjeđivanju dodatnih količina vode iz Sistema Regionalnog vodovoda i naporom stručnih ekipa uvođenja restrikcija do sada nije bilo. Ipak, ukazao je na to da, ukoliko se ne prekine nenamjenska potrošnja vode, do njih...
Opširnije...