Usvojen je Godišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu

Na poslednjoj aprilskoj sjednici Odbora direktora Regionalnog vodovoda, usvojen je Godišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu.

Iz Izvještaja se može vidjeti da je Regionalni vodovod ostvario u prošloj godini ukupne prihode od 8.058 miliona eura, što predstavlja rast od 4% u odnosu na prethodnu godinu, kada su prihodi iznosili 7.7 miliona eura. Trend prihoda pokazuje konstantan rast u poslednjim godinama, prošlogodišnji prihod je povećan za čak 35% u odnosu na 2020. godinu, kada smo imali i negativan neto rezultat.

Neto rezultat kompanije u 2023. godini iznosi 1.03 miliona eura, što predstavlja povećanje od 31% u odnosu na prethodnu godinu kada je bio 789 hiljada eura. Ukupni rashodi preduzeća su porasli za jedan odsto u odnosu na 2022. godinu, sa 6.63 miliona na 6.7 miliona eura.

Ovi podaci ukazuju na uspješno poslovanje Regionalnog vodovoda, sa konstantnim rastom prihoda i poboljšanjem neto rezultata tokom proteklih godina. Povećanje prihoda i efikasno upravljanje rashodima daju osnovu za stabilan finansijski rezultat preduzeća, što ukazuje na pozitivnu perspektivu i održivost poslovanja u budućnosti.

U 2023. godini, Regionalni vodovod ostvario je značajne prihode od isporučene vode na Crnogorskom primorju i po osnovu plaćanja posebne naknade, što ukupno iznosi preko osam miliona eura, od čega su prihodi od isporučene vode na Crnogorskom primorju iznosili 3.178.151,57 eura, dok su prihodi po osnovu plaćanja posebne naknade iznosili 4.612.166,33 eura. Ovo ukazuje na efikasno poslovanje kompanije i sposobnost da generiše prihode na održiv način.

Postoji zabrinutost zbog pokazatelja zaduženosti koji ukazuju na rizik da postoji mogućnost da Regionalni vodovod neće biti u mogućnosti da vrati dugovanja. Odbor direktora je svjestan ozbiljnosti ove situacije i planira da preduzme odgovarajuće mjere kako bi se smanjio rizik i osigurala finansijska stabilnost.

Analiza poslovanja pokazuje da je Regionalni vodovod u 2023. godini postigao značajne prihode od plaćanja posebne naknade, što je rezultiralo ostvarenjem pozitivne neto dobiti od preko milion eura.

Postignuti rezultati u prethodnoj godini jasno ukazuju na uspješno poslovanje kompanije Regionalni vodovod. Povećanje prihoda, poboljšanje neto rezultata i stabilnost rashoda predstavljaju jasne pokazatelje efikasnog upravljanja kompanijom i fokusiranost na postizanje poslovnih ciljeva.

Planovi za 2024. godinu uključuju realizaciju niza aktivnosti koje će omogućiti isporuku nedostajućih količina vode opštinama na Crnogorskom primorju, posebno tokom ljetnje turističke sezone.

Investicije u izgradnju cjevovoda i filterskog postrojenja za prečišćavanje vode pokazuju angažovanost Regionalnog vodovoda u proširenju kapaciteta i unapređenju kvaliteta usluge isporuke vode.

Posvećenost Odbora direktora odgovornom poslovanju i spremnost da ispuni obaveze prema korisnicima predstavljaju ključne aktivnosti u narednom periodu. U vremenu stalnih promjena i izazova, ključno je imati jasnu dugoročnu viziju koja će voditi poslovanje Regionalnog vodovoda ka uspjehu i održivosti. Ova vizija treba da obuhvata planove za unapređenje infrastrukture, tehnologije i procesa rada, kao i zaštite i očuvanja prirodnih resursa.