LAKUŠIĆ: Odović poslao jasnu poruku da je zaštita prirodnih resursa i očuvanje okoline od suštinske važnosti

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kroz svoju Urbanističko-građevinsku inspekciju, donijelo je važno rješenje koje se odnosi na zabranu gradnje asfaltne baze sa pratećim objektima kompanije “Tehnoput”.


Ova odluka jasno reflektuje osnovni princip funkcionisanja Ministarstva, a to je očuvanje i zaštita prirodnih resursa, kao što je izvorište “Bolje Sestre”, koji zaslužuju najviši stepen pažnje i brige”, saopštio je Zoran Lakušić, predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda.
Kroz ovo rješenje, ministarstvo je poslalo jasnu poruku da je zaštita prirodnih resursa i očuvanje okoline od suštinske važnosti. Ovo je važan korak ka očuvanju prirode i okoline, i dokaz da ministarstvo ima predanost brizi o prirodnim resursima i očuvanju ekološke ravnoteže.
Ministarstvo je na ovaj način, stavilo do znanja svima koji žele radi sopstvenog profita da ugroze osnovne koncepte ekološke države Crne Gore, prekrše zakone i ne poštuju visoke ekološke standarde, da sa njima neće biti kompromisa.


Ovakve odluke bude nadu da će se i u narednom periodu zaustaviti svaki pokušaj degradacije zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ i ugrožavanje životne sredine.
Ovim državničkim stavom potvrđena su dugogodišnja nastojanja Odbora direktora i Regionalnog vodovoda da se kroz borbu za očuvanje zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ beskompromisno štiti državni i javni interes, odnosno sigurno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja.
Mještani Cijevne, koji su dugo trpjeli uticaj asfaltnih baza, sada konačno mogu odahnuti od eventualno negativnih posljedica asfaltne baze “Tehnoputa”. Međutim, potrebno je pokrenuti proces izmještanja asfaltnih baza “Bemaxa” i “Puteva” sa ovih lokacija na adekvatnije lokacije, s obzirom na to da ove kompanije, koliko je poznato, nemaju vodnu dozvolu.


“Ministar Janko Odović, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Vlada Crne Gore u Regionalnom vodovodu imaju posvećenog partnera da se kroz zaštitu sanitarnih zona izvorišta „Bolje Sestre“, obezbijedi nedostajuća količina vode opštinama Crnogorskog primorja, i na taj način obezbijedi njihov razvoj i razvoj turizma kao ključne grane privrednog razvoja Crne Gore”, naveo je Lakušić.


Preduslov za uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja je nulta tolerancija prema narušavanju zona sanitarne zaštite jer zbog njihovog grubog narušavanja, odnosno izvršenog ekocida u koritu i na obalama rijeke Morače i izvorišta „Bolje Sestre“, Regionalni vodovod je prinuđen da ulaže značajna finansijska sredstva u cilju njihove sanacije, kao i za obezbjeđenje dodatne količine vode.
Regionalni vodovod izražava zabrinutost zbog činjenice da još uvijek postoje institucije i pojedinci koji možda nijesu u potpunosti svjesni opasnosti i posljedica koje sa sobom nosi davanje dozvole za rad postrojenja poput asfaltne baze u blizini rijeka Cijevne i Morače.


Ovakva postrojenja mogu imati značajan negativan uticaj na okolinu, posebno na vodne resurse i na izvorište “Bolje Sestre”, te je od suštinske važnosti da se adekvatno razumiju i uzmu u obzir potencijalne opasnosti pri donošenju odluka o dozvolama za takve aktivnosti.