Spremni za sezonu, izazov zahtjevi lokalnih vodovoda za dodatnom vodom

Predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda, Zoran Lakušić i član Odbora direktora, Zdravko Čurović sa saradnicima posjetili su infrastrukturne objekte na Đurmanima, Reljićima kao i na izvorištu “Bolje Sestre” kako bi se uvjerili u njihovu spremnost za predstojeću ljetnu turističku sezonu.

Aktivnosti na pripremi regionalnog vodovodnog sistema za održiv rad tokom ljeta radi se po planu, da pogonska spremnost sistema bude visoka, s obzirom na količine vode koje se isporučuju.

Međutim, jedan od najvećih izazova će biti da se ispune zahtjevi lokalnih vodovoda za dodatnim količinama vode preko ugovorenih, posebno tokom avgusta kada je potrošnja najveća. Do ove situacije dolazi zbog pada izdašnosti izvorišta “Bolje Sestre”.

Obezbijeđivanje dodatne količine vode za Crnogorsko primorje će biti izazov. Intezivno se radi na rješavanju ovog problema i preduzeće se sve aktivnosti kako bi se osiguralo adekvatno vodosnabdijevanje tokom ljetne sezone.

U okviru redovnog održavanja, stručne službe Regionalnog vodovoda sprovode aktivnosti koje osiguravaju visok stepen pogonske spremnosti sistema. Tokom prve polovine godine, dodatne aktivnosti su usmjerene ka pripremi sistema za maksimalni režim rada tokom ljetnjih mjeseci. Stručne službe su izvršile inicijalne defektaže kvarova kako bi identifikovali i preduprijedili eventualne kvarove.

Takođe, sprovedeni su tenderski postupci za održavanje elektro opreme, mašinske opreme i građevinskih objekata, kao i nabavka rezervnih djelova.

Stručne službe Regionalnog vodovoda vrše organizaciju radova na popravci, kontroli kvaliteta i praćenju izvedenih radova. Sve ove aktivnosti doprinijeće održavanju visokog nivoa funkcionalnosti sistema i osiguravaju da sistem bude potpuno operativan tokom ljetnjih mjeseci.

Zahvaljujući niskim gubicima vode u sistemu, pogonska spremnost pumpnih stanica se već nalazi na visokom nivou.

Međutim, postoje neki evidentirani kvarovi koje je potrebno otkloniti kako bi se postigla 100% pogonska spremnost prije početka ljetne turističke sezone. Stručne službe Regionalnog vodovoda već rade na otklanjanju ovih kvarova kako bi osigurali da pumpne stanice budu u potpunosti operativne. S ciljem podizanja pogonske spremnosti na maksimalni nivo, otklanjanje tih kvarova će biti završeno prije početka ljetne sezone. Na taj način će biti osigurana potpuna funkcionalnost sistema i spremnost za efikasno vodosnabdijevanje tokom turističke sezone.

Sve do pronalaska održivog i trajnog rješenja za zahvatanje dodatnih količina vode, Regionalni vodovod će i dalje sprovoditi mjere kako bi osigurao adekvatno snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja. To uključuje plansko korišćenje pumpnih agregata kako bi se maksimalno iskoristile dostupne količine vode iz vodozahvata te poseban fokus na otkrivanje i spriječavanje gubitaka vode.

Neprekidna kontrola količine vode, ispravan rad pumpnih stanica i brza detekcija i sanacija eventualnih gubitaka omogućavaju Regionalnom vodovodu da osigura maksimalno raspoložive količine vode i da se izbjegnu prekidi u isporuci vode Crnogorskom primorju.

Svim tim aktivnostima cilj je obezbijediti da vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja bude uređeno i da ispunjava potrebe i zahtjeve korisnika sve dok ne bude pronađeno održivo i trajno rješenje za povećanje raspoloživih količina vode.