Lakušić: Deset nelegalnih objekata ugrožava Moraču

Sve dok su prisutni objekti i oprema kompanija u koritu rijeke Morače u drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite, postoji opasnost za ponovno iskopavanje pijeska i šljunka, kazao je za “Dan” predsjednik Odbora direktora Regionalnog vodovoda Zoran Lakušić.

– Na osnovu informacija o izazovima uklanjanja nelegalnih objekata iz korita rijeke Morače u drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite, Odbor direktora Regionalnog vodovoda donio je odluku da se dostavi dopis svim kompanijama, firmama i pojedincima, koji imaju objekte i mehanizaciju u drugoj zoni sanitarne zaštite, da istu u najhitnijem roku uklone.

Proces nelegalne eksploatacije i njen uticaj na smanjenje izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre je nedvosmisleno utvrđen naučnim studijama koje je radio Regionalni vodovod. Odbor direktora Regionalnog vodovoda je čvrsto opredijeljen da se preduzmu sve obaveze koje proističu na zaštiti izvorišta i zakoni države Crne Gore na zaštiti druge i treće zone sanitarne zaštite. Brojne kompanije su izgradile navodno privremene objekte i one su najviše uticale na devastaciju i ekocid u koritu rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite. Očito je da kompanije još imaju objekte i mehanizaciju na obalama rijeke Morače, iako je odlučnom akcijom Vlade, Regionalnog vodovoda, partnerskih nevladinih organizacija, nadležnih državnih institucija početkom februara 2023. godine prekinuta nelegalna eksploatacija, ističe Lakušić.

Očekuju dobit od 1,2 miliona

Lakušić dodaje da na osnovu dosadašnjih poslovnih poteza i prognoza očekuje da će finansijski rezultati Regionalnog vodovoda biti najbolji u poslednjih nekoliko godina.

– Zahvaljujući dobrim poslovnim odlukama Odbora direktora i aktivnostima nezaposlenih, kompanija je solventna, a očekivana dobit će se kretati oko 1.200.000 eura, očekuje Lakušić.

Poručuje da kompanije nemaju dozvolu za rad, zapečaćene su, međutim, dešavalo se da su neke od njih obijale državni pečat da bi pokušale da nastave sa radom.

– Namjera Regionalnog vodovoda da opravda svoju društvenu obavezu i obezbijedi nedostajuće količine vode Crnogorskom primorju, zaštiti izvorište, dovelo je do zaključka na Odboru direktora da se predloži donošenje moratorijuma za nelegalnu eksploataciju pijeska i šljunka i uklanjanje desetak nelegalnih objekata. U skladu sa rješenjem Uprave za vode druga zona sanitarne zaštite je pod stalnim sanitarnim nadzorom Regionalnog vodovoda i Službe zaštite, kako bi se obezbijedila zaštita vode od hemijskog, mikrobiološkog, radiološkog i drugih vrsta zagađenja, ukazuje Lakušić.

Dodaje da je Odbor direktora pokrenuo proces za uklanjanje svih objekata namijenjenih za privredne djelatnosti iz korita i sa obala rijeke Morače u zonama sanitarne zaštite.

– Ukoliko vlasnici privrednih objekata ne postupe po zahtjevu za uklanjanje objekata i mehanizacije, Regionalni vodovod će se obratiti Vladi i ministarstvima za angažovanje inspekcijskih i drugih nadležnih organa i institucija, da u okviru svojih nadležnosti preduzmu mjere za njihovo uklanjanje, izjavio je on.

Izvor:

Dnevne novine Dan