Lakušić: Izazovi brojni ali odlučnosti, entuzijazma i stručnosti da se na njih odgovori ne nedostaje

Uprkos zadovoljstvu zbog urednog vodosnabdijevanja primorja vodom izuzetnog kvaliteta, pred Regionalnim vodovodom nalazi se mnoštvo drugih izazova koji tjeraju na oprez, poručio je predsjednik UO ove kompanije Zoran Lakušić.

Prije svega, moramo učiniti sve da se poveća izdašnost izvorišta „Bolje sestre“, kao i da već za sljedeću ljetnju turističku sezonu obezbijedimo dodatnu količinu vode za snabdijevanje Crnogorskog primorja. U toku su intenzivne aktivnosti za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode iz neposredne blizine izvorišta „Bolje sestre“, koja je približnog kvaliteta vodi iz izvorišta, kapaciteta 500 l/s. Da bi se u tome uspjelo, potrebno je da se od nadležnih organa u najhitnijem roku dobiju neophodni urbanističko-tehnički uslovi i druga prateća dokumentacija, odnosno, odgovarajuće dozvole, kao i da se obezbijede značajna finansijska sredstva za realizaciju predviđenih mjera i aktivnosti“, naglasio je Lakušić.

Očekuje se da narednih dana otpočne izgradnja pješčane ustave u koritu rijeke Morače, u okviru Druge zone sanitarne zaštite.

“Ova aktivnost privremenog i djelimičnog pregrađivanja korita rijeke Morače, izgradnjom pješčanog nasipa, u osnovi je eksperiment koji bi se sproveo u okviru istražnih radnji za potrebe zaštite izvorišta „Bolje sestre“ od daljeg pada izdašnosti, a potencijalno i vraćanja izdašnosti u pređašnje stanje“, pojasnio je Lakušić.

On je dodao da se uveliko otpočelo sa realizacijom Druge faze regionalnog vodovodnog sistema, koja treba da, za potrebe snabdijevanja vodom opština Tivat, Kotor i Herceg Novi, poveća kapacitet sistema regionalnog vodosnabdijevanja sa sadašnjih 330 na 750 l/s.

U sklopu ove Faze predviđena je izgradnja novog cjevovoda cca 16 km, od PK Prijevor do Tivta. Završena je izgradnja prve dionice novog cjevovoda dužine 2,2 km, na potezu PK Prijevor – Lastva Grbaljska. Ovih dana su započeti pripremni radovi na drugoj dionici cjevovoda koja je dužine cca 14 km. Ova dionica će se realizovati u saradnji sa Upravom za saobraćaj, odnosno, u sklopu izgradnje novog bulevara Jaz – Tivat”, kazao je Lakušić.

Radi se na podizanju nivoa korita rijeke Morače, odnosno, podizanju nivoa vode u koritu rijeke Morače.

Ovo je dugoročan proces koji zahtijeva izuzetno veliko vrijeme i značajna finansijska sredstva. To je posao koji mora da radi država, odnosno, nadležni državni organi i institucije”, naveo je Lakušić.

Regionalni vodovod, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i DOO „Zaštita prostora Crne Gore“, narednih dana treba da otpočne izgradnju pješčane ustave u koritu rijeke Morače. Cilj je da se poveća nivo vode u koritu, kreira mala akumulacija i ojača hidraulička veza između površinskih i podzemnih voda, i tako, indirektno, prihranjuje karstna izdan „Boljih sestara“, što je i bio slučaj prije uzurpacije i degradacije korita Morače.

Ukoliko se dobiju očekivani rezultati, pristupilo bi se izgradnji više brana trajnog karaktera, što bi za rezultat imalo povećanje izdašnosti izvorišta „Bolje sestre“. To je, takođe, aktivnost koju mora, zbog značajnih finansijskih sredstava, da realizuje država, odnosno, njeni nadležni organi i institucije“, kaže predsjednik UO Regionalni vodovod Crnogorsko primorje.

On zaključuje da se iz priloženog vidi da su izazovi brojni.

“Ali kod nas u Regionalnom vodovodu postoji odlučnost, entuzijazam i stručnost da se uz pomoć Vlade Crne Gore, nadležnog ministarstva i brojnih drugih subjekata, na sve te izazove odgovori na najbolji mogući način“, kazao je Lakušić.