Prezentacija realizovanih aktivnosti u sklopu CROSS WATER projekta

DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ na čelu sa izvršnim direktorom Borislavom Ivankovićem i saradnicima je 20.02.2023. godine u prostorijama postrojenja za proizvodnju vode ,,Bolje sestre“ u sklopu završnice programa Interreg – IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora, predstavio rezultate projekta CROSS WATER, kao i njegov značaj za vodoizvorište Bolje sestre, za čije rješavanje problema smanjenja izdašnosti vode je iskorišćen najveći dio sredstava. Kroz ovaj prekogranični program Regionalni vodovod je po prvi put dobio priliku da aplicira za dobijanje bespovratnih sredstava za implementaciju projekta u okviru IPA fondova, čime je obezbijeđeno oko 850.000 eura. Projekat se sprovodio od 2020. godine i Regionalni vodovod je u okviru njega realizovao šest pilot projekata. Kroz ovaj projekat izvršena je nabavka i zamjena kompleksne mjerne opreme, nabavka opreme za detekciju gubitaka, urađen projekat preispitivanja II zone sanitarne zaštite izvorišta i određenja III zona, koja je do sada zbog potrebnih zahtijevnih istraživanja bila samo opisno određena, urađena tehno- ekonomska analiza za povećanje kapaciteta izvorišta i uspostavljen monitoring podzemnih voda koje pripadaju slivu izvorišta Bolje Sestre. Ovi projekti su osnova za dalje aktivnosti koje će doprinijeti unaprjeđenju rada regionalnog vodovoda, ali prije svega rješavanju problema smanjene izdašnosti izvorišta, što je glavni izazov za naredni period.

Rukovodilac Tehničkog sektora, Ivan Špadijer je predstavio pilot projekte i istakao da je kroz ovaj program Regionalni vodovod uspio da realizuje veoma značajne aktivnosti, koje bi zbog značajnih potrebnih finansijskih sredstava, bilo teško realizovati iz sopstvenih izvora finansiranja. Naglasio je da je stanje po pitanju kapaciteta izvorišta alarmantno, da po tom pitanju ova godina nije obećavajuća i da je realno očekivati da raspoložive količine vode budu oko 70 l/s manje, te da je moguće da u odnosu na realne potrebe za vodom bude falilo čak i 100 l/s.

Nakon prezentacije Rukovodioca tehničkog sektora, projekte realizovane u okviru studije Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre, predstavili su članovi konzorcijuma na čelu sa Geoprojekt doo iz Podgorice.

Šef projektnog tima i team leader za konzorcijum institucija Geoprojekt Podgorica, AQUA TERRA Grac i Geo Protecto Beograd, prof. dr Zoran Stevanović istakao je da je prilično zadovoljan projektom, koji je omogućio da se po prvi put realizuju neka od ispitivanja na izvorištu Bolje sestre, za koja se i ranije znalo da će donijeti dobre rezultate.

„Boljim sestrama treba terapija, jer je to vodoizvorište koje ima tendenciju smanjenja kapaciteta. Mi smo uspostavili dijagnozu da je veza između voda u priobalju Morače, Grbavcima i izvorištu Bolje sestre evidentna i posebno izražena u periodu malih voda, kada je voda najpotrebnija. Dakle, jedan dio vode koji se iz tog pravca generiše i dolazi u područje Boljih sestara je tokom proteklih desetak godina značajno  smanjen i zbog toga imamo problem izvorišta koje sada ima oko tri do četiri puta smanjen minimum, nego što je to bilo na početku. Izveli smo specifične metode, izveli smo mjerenje na vodotocima Morače i Cijevne, radili smo izotopske analize, trasiranje voda i sve je to u paketu dalo mogućnost da sada uspostavimo uspješnije upravljanje Boljim sestrama, kao izvorište od velikog značaja za privredu i ekonomiju Crne Gore“, kazao je Stevanović.

Na osnovu istraživanja koja su sprovedena u proteklom periodu, prijetnja da će primorje ostati bez vode, prema riječima Stevanovića, mogla bi se obistiniti, ukoliko se ne popravi hidrološko stanje i ljudski faktor nastavi da devastira prirodnu sredinu.

„Primorje je imalo vodu prije nego su Bolje sestre puštene u rad, ali je ono osiguralo da imamo kvalitetniju vodu i stabilnije isporuke vode tokom prethodne decenije. Bojazan sam da će neka hidrološka stanja koja nam ove godine ne idu na ruku, kao i antropogeni faktor, odnosno ljudski uticaj koji devastira prirodnu sredinu, za svoj račun profita i budžeta moći da budu ta prijetnja kojoj moramo da odgovorimo na određeni način. Ova istraživanja koja smo izveli otvaraju novu mogućnost i perspektivu, jer sada imamo sve evidentirano i potrebno je da se primijeni terapija i da se nastave istraživanja i da se naprave koraci koji će izvršiti rehabilitaciju tog izvorišta, da primorje ne bi ostalo bez vode“, istakao je Stevanović.

Direktorica zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Dušica Brnović izrazila je zadovoljstvo zbog saradnje sa Regionalnim vodovodom, naglasivši da bi ovaj projekat trebao da se nalazi u vrhu prioriteta, jer je od državnog značaja.

„Regionalni vodovod i Zavod godinama sarađuju i tu saradnju razvijamo i proširujemo na obostrano zadovoljstvo, zato što Regionalni vodovod doprinosi proširivanju mreže naših hidroloških i meteoroloških stanica, što je nama i cilj. Sa druge strane, dobijamo podatke koji su za nas nešto što je prioritet, zbog čega je ova saradnja i veoma značajna, što će doprinijeti da naša baza podataka bude dodatno popunjena novim podacima, a takođe i za Regionalni vodovod koji će u nama vidjeti pouzdanog partnera na ovom projektu, ali i u budućnosti“, zaključila je Brnović.

Prezentaciji sprovedenih aktivnosti prisustvovali su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprave za vode, Zavoda za geološka istraživanja i Agencije za zaštitu životne sredine, sa kojima Regionalni vodovod ima izuzetnu saradnju i čije aktivno učešće je od velikog značaju po pitanju zaštite prirodnih resursa i pružanja usluga od javnog interesa.