Reagovanje Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje na tekstove objavljene u dnevnom listu Pobjeda

Netačnost, proizvoljnost i loša namjera u tekstovima Pobjede  o Regionalnom vodovodu

Kada se čitaju objavljeni tekstovi u Pobjedi dana 21. 09. , 29. 09. 2022. i 07.10. 2022. godine nameće se utisak da u Regionalnom vodovodu vlada javašluk, a da je jedina svijetla tačka zakonski smijenjeni izvršni direktor Josip Đurašković, protiv kojeg su podnešene brojne krivične prijave i po kojima se čeka sudski epilog. Bombastim naslovima jasno se ukazuje na lošu namjeru što se u sadržaju tekstova, nažalost i pokazalo. Već drugi put, naša saopštenja se ne prenose u cjelosti već se koriste za novinarska komentarisanja pri čemu se sve pozitivno apstrahuje a akcenat stavlja na ,,navodne negativnosti“.

Kada je objavljen prvi tekst: ,,Ostavila sve ventile Regionalnog vodovoda u rukama Lakušića  mislili smo da se radi o slučajnosti i nesnalaženju novinara. Kada smo poslali Saopštenje sa XII redovne sjednice Odbora direktora Regionalniog vodovoda, shvatili smo da se ništa ne dešava slučajno. Saopštenje nije prenešeno u izvornom obliku već je pretočeno u šturi tekst pun negativnog naboja prema Regionalnom vodovodu i Odboru direktora i kroz oba teksta provejava izvjesna netrpeljivost prema istim.

No, pođimo od prvog teksta u kome je dat prostor smijenjenom direktoru, a sada zaposlenom u Regionalnom vodovodu. Dozvoljeno mu je da iznosi brojne neistine , a da se prije objavljivanja, u skaldu sa  dobrom novinarskom praksom, nije nastojalo da se čuje i druga strana. Papir trpi sve, pa i neargumentovane pisanije smijenjenog izvršnog direktora Đuraškovića. Za razumjeti je njegovu pisaniju jer je izgubio brojne privilegije koje je sam za sebe prigrabio, a za koje nije imao zakonsko utemeljenje. Nije lako izgubiti svoj ,,spahiluk“, neograničenu reprezentaciju,  ,,upoznavanje“ Evrope o trošku Regionalnog vodovoda, udaljavanje s posla politički nepodobnih bez zakonske osnove, kao i primanje, odnosno gomilanje novih radnika po partijskoj i prijateljskoj osnovi. On piše razne dopise, kao savjesni građanin,  ali se u praksi ne ponaša tako.

Kako lijepo zvuči zamjena teza, da je Odbor direktora u ,,krnjem sastavu“  za sve kriv a da je nesnađeni bivši izvršni direktor njegova ,,žrtva“. Čini se naprotiv, Odbor direktora da  je bio ,,žrtva“ Josipa Đuraškovića, koji je na sve moguće načine nastojao da onemogući rad Odbora direktora i njegovu kontrolnu funkciju. Zaposlenim je zabranio da pružaju bilo kakve usluge, odnosno obavljaju poslove za Odbor direktora. Odluke Odbora direktora je izvršavao selektivno, odnosno samo one koje su njemu lično odgovarale, po principu ,,švedskog stola“. Odlazio je na brojna ,,službena putovanja“ sa potpisom neovlašćenog lica, iako je Statutom određeno da mu putne naloge može potpisati samo predsjednik Odbora direktora. Đurašković se oglušavao na sva upozorenja Odbora direktora da funkciju izvršnog direktora mora obavljati u skladu sa Statutom Društva i pozitivnim zakonskim propisima. Smatrao je da je zaštićen svojom partijom i bivšim ministrom ekologije, uređenja prostora i urbanizma, te da ne mora da ,,haje“ za odluke Odbora direktora. Odbor direktora je bio prinuđen da ga zbog takvog nezakonitog rada smijeni sa funkcije izvršnog direktora.

Na primjeru datog otkaza od strane bivšeg direktora, koji se tretira u navedenom tekstu, dvije različite inspekcije su, nakon uvida u dokumentaciju,  konstatovale da je otkaz Nikici Purliji bio nezakonit, kao i da su odluke Odbora direktora o njenom vraćanju na posao bile u skladu sa zakonskim propisima. Agencija za sprečavanje korupcije je konstataovala da nije bilo konflikta interesa, odnosno da nije Odbor direktora formiranjem svojih komisija preuzimao nadležnosti izvršnog direktora. Toliko o nepravilnosti u postupanjima Odbora direktora.

Priče o navodnom lošem odnosu prema zaposlenim ne stoje iz više razloga i radi se opet o zamjeni teza. Za razliku od ranije, usvojeno je više značajnih dokumenata u skladu sa zakonskim procedurama koje smijenjeni izvršni direktor nije sprovodio.

Tako je, nakon intezivnih aktivnosti i sprovedene javne rasprave u okviru koje je omogućeno svim zaposlenim da kako pojedinačno tako i organizovani u okviru Sindikalne organizacije iznesu svoj stav, odnosno da daju svoje primjedbe i sugestije, Odbor direktora jednoglasno usvojio prečišćeni tekst Predloga izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji kao i Predlog izmjena i dopuna Pravilnika o zaradama i drugim primanjima.

Kada se čita drugi tekst pod naslovom: ,,Iduće sezone neće biti vode za Primorje“ stiče se utisak da je to samo nastavak prvog, a da nastavci u tom tonu tek slijede. Tekst je nastao karikiranjem Saopštenja Regionalnog vodovoda. Novinara/e prosto ne interesuju pozitivni rezultati Regionalnog vodovoda koji su postignuti u izuzetno složenoj i nepovoljnoj situaciji. Interesuje ih da akcenat stave na negativnosti. Svaka konstruktivna kritika kako od zaposlenih tako i osnivača i najšire javnosti, a samim tim i medija je dobro došla. Takve kritike po pravilu daju doprinos prevazilaženju uočenih nepravilnosti i propusta. Kritika koja prenebregava pozitivno, a bavi se samo navodnim negativnostima nije kritika već možda želja da se nanese šteta subjektu o kome se piše.

Treći tekst koji je objavljen 07.10. 2022. godine, pod naslovom ,,Bord sebi obezbijedio dva savjetnika, sekretaricu i vozača” je ponovo priča za sebe. Kao prvo radi se o Odboru direktora a ne o Bordu. Takođe se ne radi se o sekretarici već o poslovnom sekretaru. Regionalni vodovod je poslao Saopštenje, odnosno reagovanje na prva dva objavljena teksta, ali su iste vratili da se ono skrati na 5000 karaktera. Istovremeno su poslata i pitanja od strane novinarke Pobjede. Nažalost, umjesto da  se sačekaju  naši odgovori i skraćeno Saopštenje, novinarka je objavila novi tendeciozni tekst korišćenjem jednim dijelom našeg Saopštenja, ali opet na isti način, to jest da izvlači djelove iz konteksta kako je njoj odgovaralo.

Kako bi se obezbijedilo bolje funkcionisanje  rada Odbora direktora, kao i da ne bi njegov rad zavisio od volje izvršnih direktora, prethodni  Odbor direktora se opredijelio za svoju Službu, odnosno Kabinet Odbora direktora. Tadašnji izvršni direktor Goran Jevrić i Odbor direktora na čelu sa predsjednikom Budom Šaranovićem su pripremili  Pravilnik o sistematizaciji sa sa istovjetno predloženim radnim mjestima za Kabinet direktora. Kako je uslijedila smjena menadžmenta, te se predložena sistematizacija nije uspjela usvojiti. Nažalost, smijenjeni izvršni direktor Đurašković iz jasnih namjera da osujeti kontrolnu ulogu Odbora direktora napravio je Predlog sistematizacije bez Kabineta direktora. Odmah zatim je zabranio zaposlenim da pružaju bilo kakve usluge za potrebe rada Odbora direktora. To je bilo nešto bez presedana u Crnoj Gori. Svaki Odbor direktora ima svoju službu i nigdje se nije i ne dešava  da izvršni direktor daje sebi za pravo da brani zaposlenim da pružaju bilo kakvu radnu uslugu Odboru direktora. Da bi funkcionisali, predsjednik je morao sam da šalje pozive, piše zapisnike, nosi dokumenta na arhivu… Takvog primjera očito nema u Crnoj Gori a i šire. Iz tih razloga, odnosno zbog neprimjerene samovolje smijenjenog izvršnog direktora Odbor je usvojio Pravilnik o sistematizaciji sa istovjetnim radnim mjestima koje je prethodni Odbor predložio. Za takav Pravilnik razumijevanje su imali kako zaposleni tako i Sindikalna organizacija. Odbor nije imao i nema namjeru da prima nove zaposlene već da samo izvrši preraspodjelu zaposlenih unutar Društva. Za razliku od Odbora, a bivši direktor Đurašković je primio u radni odnos  veći broj novih lica, za kojima nije iskazivana potreba. Upravo to je izazvalo povećanje troškova po osnovu isplate zarada. Po svoj prilici, želi se jednim drvetom zakloniti čitava šuma. Tim problemom se novinarka očito ne želi baviti. Ovdje treba napomenuti da Odbor radi u zakonskim kapacitetima, pa su sve njegove odluke mjerodavne.

Odbor direktora je pokrenuo niz aktivnosti u cilju poboljšanja vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja. Te aktivnosti su naišle na odobravanje Vlade Crne Gore, resornog ministarstva i drugih relevatnih organa i institucija ali i na otpor subjekata koji vrše nelegalnu eksplataciju pijeska i šljunka. Nadamo  se da se zbog toga ne traže ,,greške“ u radu (kojih nema) Odbora direktora kao bi se osujetio njegov rad.

Pobjedu karakteriše upravo korektan i konstruktivan pristup temama koje obrađuje. Zato ne želimo i nećemo da prihvatimo da je to koncepcijski pristup Regiponalnom vodovodu, već neki trenutni previd.  Zato očekujemo da  uredništvo Pobjede da naše reagovanje objave u integralnom obliku.