Javne nabavke

 logo

 

Javno preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je, kao preduzeće u 100% državnom vlasništvu, obveznik Zakona o javnim nabavkama (Sl. listCrne Gore, broj 42/11).

J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je kadrovski osposobljeno za sprovođenje postupaka javnih nabavki shodno pravilima međunarodnih finansijskih institucija kakve su Svjetska banka, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj, Abu Dabi fond za razvoj i sl. Takođe preduzeće je u prethodnom periodu pripremalo i implementiralo veći broj ugovora za nabavku roba, usluga i izvođenje radova baziranih na FIDIC principima ugovaranja.

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane Uprave za javne nabavke kao i Potvrdu izdatu od strane Svjetske banke za obavljanje postupaka nabavke shodno pravilima te međunarodne institucije.

Shodno Zakonu, svi oglasi i tenderi, kao i sva dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki Crne Gore.

 

pdf 256  Pravilnik o postupku javne nabavke neposrednim sporazumom

 

pdf 256  Aktuelni plan javnih nabavki za 2017 Regionalni Vodovod Crnogrsko primorje

 

 

 

 

United Kingdom gambling site click here